S/J Mathilde

 

Dronninga frå Hardanger

Det er vel verdt å bli nærare kjend med den staselege hardangerjakta S/J Mathilde! Om bord i denne elegante dama får du møta ein hyggelig skipper som kan alt om det ærverdige trefartøyet. Vert du med på tokt, står opplevingane i kø. Når mannskapet, deg sjølv inkludert, heiser alle segla kan ein nyta synet av eit storsegl, tre stagsegl, to råsegl, to «snipper» og eit toppsegl, alt i naturfiber!
I god bør får ein kjenna korleis vinden sender det 70 tonn tunge fartøyet av garde i opptil 11 knop.
Bli med på tur, i all slags vêr, så får du kjenna kor friskt og fint sjølivet er!

Sommartokt og leirskuletokt
Mathilde er mykje på farten, særleg i sommarhalvåret. Då er det familietokt, jentetokt, opne tokt, kystsafari, ungdomstokt og båtførartokt. Kjært barn har mange namn. Alle kan finna eit tokt som passar.
I tolv veker vår og haust seglar Mathilde med skuleklassar. På desse turane får borna oppleva kystkulturen på kroppen. «Å segla leirskule med Mathilde gjer noko med deg og klassen», er eit av mottoa våre.
Elevar får leva saman frå måndag til fredag på eit avgrensa område, med mange spennande utfordringar. Andre vel kortare turar. Skular frå til dømes Alvdal, Oslo og Gudbrandsdalen nyttar tilbodet igjen og igjen. Elevane vil på havet med Mathilde!

Museumstokt
Fire veker tidleg på våren og fire veker seint på hausten, seglar Mathilde museumstokt. Nokre tokt er retta mot skuleelevar, andre tilbyr opne kulturarrangement. Me samarbeider tett med kulturaktørar, kulturarrangørar og andre museum om museumstokta for å skapa eit variert og godt tilbod. Mellom anna har fylkesmusikarane i Hordaland har hatt fleire program om bord.
Det hender også at me reiser utanfor fylket vårt. Då samarbeider me med lokale kulturkrefter dit me kjem.

Samansett historie
S/J Mathilde vart bygd av Ole H. Nerhus i Kvinnherad og vart sjøsett i 1884. Det nye fartøyet, eigd av Nerhus-familien, vart sett inn i «nordlandsfarten» der ferdakarar kjøpte opp skrei i Lofoten og i Finnmark. Fisken vart salta, tørka og sidan seld i Bergen og Kristiansund.
I 1889 kjøpte eit partslag i Jondal jakta og dreiv henne vidare i «nordlandsfarten». I 1918 vart Mathilde seld nordover til Svolvær, og derifrå vidare til Anders Jensen på Lunderøy på Helgeland. Jakta hadde seinare fleire ulike eigarar i Nordland før ho i 1938 vart seld til Erik Rolfsen i Kristiansund, som mellom anna nytta henne som lossement.

 

Tilbakeført
Etter ei periode i Ålesund vart Mathilde i1950 seld til Mosterhamn i Hordaland, der ho fekk namnet Kari Louise. I 1968 fór Kari Louise nordover att. Leif Andorsen i Svolvær, som no overtok, bygde nytt styrehus og installerte ei GM-maskin på 240 hestar. I 1977 vart fartøyet seld igjen, denne gongen til Per Angell frå Herøy på Helgeland. Etter at han avslutta i 1982 vart Kari Louise lagt ut for tvangssal og i1984 kjøpt av den nystarta stiftinga Hardangerjakt i Norheimsund.
I åra 1984-89 vart Mathilde sett i stand og tilbakeført som seglfartøy, og var på mange måtar utgangspunktet då Hardanger fartøyvernsenter vart etablert.
Då Mathilde var ferdig restaurert i 1989 vart skuta sett inn i heilårsdrift med oppdrag fordelt på sommartokt, leirskuletokt og museumstokt.

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

17. aug-1. mai:  Kl 10—14, tys—fre

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

August 17-May 1: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X