– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

mathilde hardanger

LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET

Ønsker du å ta fagbrev i trebåtbyggjarfaget, og jobbe med å restaurere historiske fartøy? No har me ledig lærlingplass!

 

Vi søkjer etter

LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET

Bakgrunn/ kvalifikasjonar:

· Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2), alternativt VK I/VK II frå trebåtbyggjar/snekker/tømrar.

· Og/eller: Praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.

· Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til båt.

· Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.

 

Vi kan tilby:

Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid. Læretida vil hovudsakleg skje på arbeid med verna og freda fartøy. Noko reising må du rekne med då vi tar oppdrag over det meste av landet.

 

Læretid vil vere avhengig av godkjend skulegang og praksis.

Løn etter avtale.

Tilsetjing snarast eller etter avtale.

 

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no

innan 15.02.2022

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Avdelingsleiar Morten Hesthammer, mobil 47488295. Sjå og nettstaden www.fartoyvern.no

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handverk, fagopplæring, maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde. Senteret er lokalisert i Norheimsund og har omkring 40 medarbeidarar.

mathilde hardanger
seilbåt charterbåt

Mathilde søker skipper!

Me har ledig fast stilling som skipper i ei 100% stilling,

evt. tilsetjing i sesong (8 mnd pr. år) dersom det er ønskeleg. 

Mathilde er ei 125 år gammal hardangerjakt på 73 fot med ein tonnasje på 76 brt. Etter å ha blitt tilbakeført som seglfartøy har ho sidan 1989 vore i aktiv drift om lag 8 månader i året. Seglsesongen har eit mønster med 6-8 veker kulturtokt (dagsturar), 8-12 veker med leirskuletokt (5 dagars tokt), og nokre veker med sommartokt for ulike grupper. Mathilde har eit fast tilsett sikkerhets mannskap på tre personar: Skipper, bestmann og kokk. Men som oftast seglar me med eit mannskap på 4 personar. 

 

Me søkjer etter ein skipper, primært med erfaring frå drift av seglande fartøy innafor skule eller kulturhistorisk ramme. I tilegg til kunnskap om det driftsmessige må vedkomande ha evne og lyst til å arbeida med formidling av maritim kunnskap til alle aldersgrupper. Skipperen er arbeidsleiar for mannskapet, og vil samarbeida tett med landbasen om drifta .

Mathilde sin skipper må ha kystskippersertifikat (D5 (II/3,5)) og ROC-radiosertifikat. Det vil  bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og evne til samarbeid.                                                                                                  

Me kan tilby:

Utfordrande og varierande arbeidsoppgåver ved eit aktivt museum som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.

Hardanger fartøyvernsenter kan tilby gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Løn etter avtale.

Søknadsfrist: 28.02.2023

 

Nærare opplysningar om stillinga kan de få ved å kontakta avdelingsleiar Heidi Richardson mobil 41260697.

Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no innan 28.02.2023

Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering

av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handver, fagopplæring, maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde.

Senteret er del av Hardanger og Voss museum, er lokalisert i Norheimsund og har omkring 40 medarbeidarar.

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for trebåtbyggarfaget og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. Det er for tida ingen ledige lærlingplassar.

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

X