– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed, tømrar eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for tømrar- trebåtbyggar- og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. 

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er eit nasjonalt kompetansesenter og museum. Her finn du eit av dei største fagmiljøa for restaurering av båtar og fartøy i Norden. Senteret er ein del av Hardanger og Voss museum (HVM) og er unik i norsk samanheng, med satsing på fartøyvern, fagopplæring og vern av gamle handverkstradisjonar, leirskule, reiseliv, museum, formidling til born og unge. HFS er lokalisert i Norheimsund og har omkring 40 medarbeidarar deriblant båtbyggjarar, reipslagarar, tradisjonshandverkarar og smed. Fartøyvernsenteret er Miljøfyrtårnsertifisert.  

 

Som nasjonalt kompetansesenter skal HFS utvikle teoretisk og praktisk kunnskap som er naudsynt for å ta vare på, forvalte, tolke, forstå og restaurere historiske fartøy, slik at dei kan vere ressursar i ein berekraftig samfunnsutvikling. Som museum skal HFS utvikle og formidle kunnskap om den materielle og immaterielle historia til menneske og samfunn til ulike tider, i samspel med verda ikring.  

 

TREBÅTBYGGJAR

Vi har no ledig stilling som TREBÅTBYGGJAR i 100 % stilling og søkjer deg som ønskjer å bidra til utvikling av handverksfag gjennom arbeid på historiske fartøy.

Arbeidsområde

 • Istandsetjing av verna og freda fartøy
 • Skipstømring
 • Innreiing m.m.
 • Instruksjon av lærlingar

Vi ønskjer at du har

 • Fagbrev som trebåtbyggjar. Annan relevant bakgrunn (t.d. tømrar, møbelsnikkar) kan vera aktuell kvalifikasjon.
 • Erfaring frå/interesse for kulturminnevern og handverk.

I tillegg må du snakke og forstå eit nordisk språk.

Som trebåtbyggjar vert du ein del av fartøyvernavdelinga med om lag 30 tilsette. Det fysiske anlegget har stor maskinpark og består av slipp, mekanisk verkstad, smie, reiparbane, storbåtverkstad, snikkarverkstad, flyteanlegg, kai og ulike materiallager.

Løn etter avtale. Tilsetjing snarast. Noko reising må du rekne med, då vi har oppdrag i heile landet. Gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Hardanger og Voss museum er opptekne av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke.

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til personal@hvm.museum.no innan 15.09.2023.

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til avdelingsleiar Morten Hesthammer, telefon 474 88 295. Sjå og nettstaden www.fartoyvern.no

Kvifor arbeide ved Hardanger fartøyvernsenter?

 • Du får mange trivelege kollegaer og ein arbeidsplass med eigen velferdskomité.
 • Tar del i samfunnsoppdraget om ivaretaking av handverksfag.
 • Er ein del av arbeidslaget med engasjerte og dyktige kollegaer i eit stort og bredt fagmiljø.
 • Trygg jobb og ordna arbeidsforhold.
 • Tilgang til verkstader og maskiner etter arbeidstid og tilgang til av gavlbåt og robåtar.
 • Fri inngang til alle museer som er del av Norges museumsforbund.
 • KLP tenestepensjon, gratis helse- og behandlingsforsikring og Bedriftshelseteneste.
 • Kantineordning og kake når ein har bursdag.
 • Tilgang til firmahytte og fri julafta og 3. juledag.

LÆRLING BÅTBYGGJARFAGET

Vi har no ledig plass som LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET og søkjer deg som er engasjert og som ønskjer å lære tradisjonelt handverksfag.

Bakgrunn/ kvalifikasjonar:

 • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2), alternativt VK I/VK II frå trebåtbyggjar/snekkar/tømrar.
 • Og/eller praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.
 • Og/eller arbeid eller kurs relatert til båt.
 • Erfaring frå/interesse for kulturminnevern og handverk.
 • Du må snakke og forstå eit nordisk språk.

Læretida vil hovudsakleg skje på arbeid med verna og freda fartøy. Noko reising må du rekne med, då vi har oppdrag i heile landet. Som lærling vert du ein del av fartøyvernavdelinga med om lag 30 tilsette. Det fysiske anlegget har stor maskinpark og består av slipp, mekanisk verkstad, smie, reiparbane, storbåtverkstad, snikkarverkstad, flyteanlegg, kai og ulike materiallager.

Læretid vil vere avhengig av godkjend skulegang og praksis. Noko reising må du rekne med, då vi har oppdrag i heile landet. Gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Tilsetjing hausten 2023 eller etter avtale.

Hardanger og Voss museum er opptekne av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke.
Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til personal@hvm.museum.no innan 15.09.2023

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til avdelingsleiar Morten Hesthammer, telefon 47 48 82 95. Sjå og nettstaden www.fartoyvern.no

Kvifor arbeide ved Hardanger fartøyvernsenter?

 • Du får mange trivelege kollegaer og ein arbeidsplass med eigen velferdskomité.
 • Tar del i samfunnsoppdraget om ivaretaking av handverksfag.
 • Er ein del av arbeidslaget med engasjerte og dyktige kollegaer i eit stort og bredt fagmiljø.
 • Trygg jobb og ordna arbeidsforhold.
 • Tilgang til verkstader og maskiner etter arbeidstid og tilgang til av gavlbåt og robåtar.
 • Fri inngang til alle museer som er del av Norges museumsforbund.
 • KLP tenestepensjon, gratis helse- og behandlingsforsikring og Bedriftshelseteneste.
 • Kantineordning og kake når ein har bursdag.
 • Tilgang til firmahytte og fri julafta og 3. juledag.
X