– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Tømrer bygningsvern

Leiar for museumsavdelinga

ved Hardanger fartøyvernsenter

– vikariat

100% stilling frå snarast, fram til 1.2. 2023

Museumsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter har ei allsidig drift. Me forvaltar tradisjonell maritim handverkskunnskap, fartøy og båtar, og driv formidling til eit breitt publikum i form av aktivitetsbasert formidling, utstillingar, omvisingar, undervisningsopplegg og kurs. Me leiger ut båtar og fartøy og driv kafé og servering. Museumsavdelinga har om lag 10 fast tilsette, og fleire sesongtilsette.

 Hovudoppgåva til avdelingsleiar er å fylgja opp, koordinera og vidareutvikla alle desse varierte driftsområda, saman med dei tilsette, frivillige/venelag og eksterne samarbeidspartar.

 

Viktige arbeidsoppgåver er:

  • Fagleg og administrativt ansvar for museumsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter.
  • Budsjett-, resultat- og personalansvar.
  • Planleggja, fylgja opp og gjennomføra avdelinga sine oppgåver og prosjekt
  • Søknadsarbeid og rapportering
  • Samarbeid og vidareutvikling

 

Me søkjer etter ein strukturert, inkluderande og trygg leiar som har forståing for museet sitt samfunnsoppdrag, er målretta og kommuniserer godt. Universitets- eller høgskuleutdanning innan relevante fag er eit krav, samt kapasitet til å fylgja opp og koordinera mange og varierte arbeidsoppgåver. Søkjarar bør ha relevant erfaring frå museumsfagleg/kulturfagleg arbeid og leiarerfaring.

Avdelingsleiar rapporterer til direktør i Hardanger og Voss museum og inngår i leiargruppa for Hardanger og Voss museum. Det må påreknast noko reiseverksemd, samt helge- og kveldsarbeid. Kontorstad er Hardanger fartøyvernsenter, Norheimsund.

Museet tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. Løn i tråd med tariffavtale i Virke og lønspolitisk plan.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakta direktør Åsmund Kristiansen,

Tlf: 91746811 eller avdelingsleiar Heidi Richardson, tlf 41 26 06 97. Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no innan 6. desember 2021. Tilsetting snarast.

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for trebåtbyggarfaget og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. Det er for tida ingen ledige lærlingplassar.

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

X