– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

Tømrer bygningsvern

Tømrar 100%

HFS satsar på oppdrag innan bygningsvern og søker etter restaureringshandverkar i fast 100 % stilling som kan utføre arbeid etter antikvariske retningsliner. 

 

Arbeidsområde:

 • Restaurering av eldre bygningar
 • Dokumentasjon før, under og etter restaurering
 • Leiing av restaureringsoppdrag
 • Formidling av arbeidet
 • Instruksjon

 

Kvalifikasjonar:

 • Svennebrev som tømrar. Annan relevant bakgrunn (t.d. tømrar, lafting, allsidig restaurering innan eldre byggeteknikkar) kan vera aktuell kvalifikasjon.
 • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og tradisjonshandverk.
 • Kunnskap om og interesse for byggeskikk og bygningshistorie
 • Helst vidareutdanning innan bygningsvern frå t.d. fagskule
 • Gode norskkunnskapar
 • Sertifikat for personbil og helst med hengar kl. BE

 

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert og interessert i faget
 • Gode samarbeidsevner, men òg evne til å arbeide sjølvstendig
 • Allsidig og innstilt på varierte arbeidsoppgåver

 

Løn etter avtale.

Tilsetjing snarast.

 

Vi kan tilby:

Stillinga vil inngå som ein del av HFS sin stab av handverkarar. Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid. Noko reising må du rekne med, hovudsakleg innan regionen.

 

 

Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no

eller pr. post til: Hardanger Fartøyvernsenter, postboks 53, 5601 Norheimsund

innan 21. mai 2021

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Morten Hesthammer, tlf. 47 48 82 95.

Sjå og nettstaden www.fartoyvern.no

 

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for trebåtbyggarfaget og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. Det er for tida ingen ledige lærlingplassar.

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

Opningstider

T.o.m. 28. mai: Man-fre kl 10-15

29. mai - 15. aug: Kvar dag kl. 10-16
16. aug - 28. mai: Tys-fre kl. 10-14

Stengt 13. mai, 17. mai. 21. mai.

 

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

Till and incl. May 28: Mon-Fri 10 AM-3 PM

May 29-Aug 15: All days, 10 AM-4 PM
Aug 16- May 28: Tues-Fri 10 AM-4 PM

Closed May 13, May 17 and May 21. 

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X