– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ledige stillingar

mathilde hardanger

Mathilde søker skipper!

Me har ledig fast stilling som skipper i ei 100% stilling,

evt. tilsetjing i sesong (8 mnd pr. år) dersom det er ønskeleg. 

Mathilde er ei 125 år gammal hardangerjakt på 73 fot med ein tonnasje på 76 brt. Etter å ha blitt tilbakeført som seglfartøy har ho sidan 1989 vore i aktiv drift om lag 8 månader i året. Seglsesongen har eit mønster med 6-8 veker kulturtokt (dagsturar), 8-12 veker med leirskuletokt (5 dagars tokt), og nokre veker med sommartokt for ulike grupper. Mathilde har eit fast tilsett sikkerhets mannskap på tre personar: Skipper, bestmann og kokk. Men som oftast seglar me med eit mannskap på 4 personar. 

 

Me søkjer etter ein skipper, primært med erfaring frå drift av seglande fartøy innafor skule eller kulturhistorisk ramme. I tilegg til kunnskap om det driftsmessige må vedkomande ha evne og lyst til å arbeida med formidling av maritim kunnskap til alle aldersgrupper. Skipperen er arbeidsleiar for mannskapet, og vil samarbeida tett med landbasen om drifta .

Mathilde sin skipper må ha kystskippersertifikat (D5 (II/3,5)) og ROC-radiosertifikat. Det vil  bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og evne til samarbeid.                                                                                                  

Me kan tilby:

Utfordrande og varierande arbeidsoppgåver ved eit aktivt museum som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.

Hardanger fartøyvernsenter kan tilby gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Løn etter avtale.

Søknadsfrist: snarast

 

Nærare opplysningar om stillinga kan de få ved å kontakta avdelingsleiar Tone G. Solvang mobil 41448240.

Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no snarast.

Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering

av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handver, fagopplæring, maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde.

Senteret er del av Hardanger og Voss museum, er lokalisert i Norheimsund og har omkring 40 medarbeidarar.

Utdanning i handverksfag

Interessert i å bli trebåtbyggar, smed eller reipslagar?

Hardanger fartøyvernsenter er godkjend lærlingbedrift for trebåtbyggarfaget og reipslagarfaget. Som lærling hos oss vil du få varierte og utfordrande oppgåver frå erfarne læremeistrar.

Vi publiserer utlysing av ledige lærlingplasser på denne sida. Det er for tida ingen ledige lærlingplassar.

Les meir om utdanningane her:

>>> Trebåtbyggar
>>> Smed
>>> Reipslagar

X