– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Smia

produkt fra Smia

Skipssmed 

Frå glødande jarn til verktøy og beslag

Når det kjem røyk ut av pipa på det låge murhuset ved porten, er skipssmeden vår, Lars Ystanes, i arbeid. Tek du turen innom smia får du både lukte og kjenne varmen frå essa, og på nært hald sjå korleis smeden med presisjon og tempo klarar å forma dei finaste ting av glødande jarn.

Smia vår har lang erfaring med smijarnsarbeid til veteranskipsflåten i Noreg.

Smeden vår Lars smir det meste av det som trengst av verktøy og beslag, heilt ned til minste detalj; boltar, spikar og saum. Det er nesten ikkje grenser for kva smeden klarar å trylla fram or smia.

 

Smijernsprodukt på bestilling

Smeden arbeider mest med maritime oppdrag, men har også erfaring som kunstsmed. Forutan ei mengd maritime smijarnsdetaljar har han laga smijarnsprodukt til ei rekkje andre bruksområde, som:

  • ulike typar rekkverk
  • spesiallaga verktøy
  • fine krokar og hengsler
  • Alt du treng i smijarn til skuta, huset eller hytta får du av smia.

Dei siste åra har smia hatt store oppdrag i samband med restaureringa av polarskutene Fram og Gjøa på Frammuseet i Oslo. Vi har smidd store porter til muséhagen i Bergen, og til vårt eige museumsverft.

 

Ta kontakt for førespurnadar om produkt og oppdrag:

Morten Hesthammer: tlf 474 88 295

/ morten.hesthammer@fartoyvern.no 

 

Vidareføring av kunnskap

Smeden tek også ansvar for å formidla den handlingsborne kunnskapen vidare til nye generasjonar, gjennom lærlingordninga.

Vil du lære å smi av Lars? Smia held årelege kurs i smiing.

 

X