– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

kurs i repslagning

Bli med på handverkskurs!

Som eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern er Hardanger fatøyvernsenter mellom dei største fagmiljøa for maritimt tradisjonshandverk i Norden. Hjå oss kan du bli med på eit utval kurs med dyktige handverkarar og instruktørar – gjennom heile året.

I 2021 har me desse kursa:

Flette sponkorg – 27. februar 

Rigging 12.-13. mars Utsatt pga. korona

Smiing – 12.-14. mars Utsatt pga. korona

Åremaking – 7.-9. mai

Reipslaging – 7.-9. mai

Bruk av småbåt – 17.-18. juni

Sveiping – tre kveldar i sept./okt.

Smiing – 8.-10. oktober

Handlegging av tau9.-10- oktober

Seglmaking – 5.-7. november

Maritimt verktøyseminar – 10.-12. november

Lage halvmodell 27.-28. november

 Sjå heile kursprogrammet for Hardanger og Voss museum 2021 her!

I 2021 er me stolte og glade for å kunne presentere eit samla kursprogram i Hardanger og Voss museum for fyrste gong. Dei ulike avdelingane har kvar sin kompetanse dei gler seg til å dele med deg.

Me fylgjer gjeldande råd om smittevern – Velkomen på kurs i 2021!

X