– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

Bli med på handverkskurs!

Som eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern er Hardanger fartøyvernsenter mellom dei største fagmiljøa for maritimt tradisjonshandverk i Norden. Hjå oss kan du bli med på eit utval kurs med dyktige handverkarar og instruktørar – gjennom heile året.

Påmelding til kurs: send epost til fartoyvern@hvm.museum.no eller ring/sms 47479839

Vil du gi et kurs i gave? Da tar du kontakt og betaler kursavgift, så er plassen reservert, og du får et gavekort du kan legge under treet!

Kursprogrammet for 2023 er klart! Sjå kursa våre under:

Her kan du sjå heile kurskatalogen til Hardanger og Voss museum

Båtbyggjar som høvlar på ein tremast

Tilbod til unge handverkarar

Lær av dei beste fagfolka og delta på seminar kor vi har fokus på:

  • Hoggeteknikk med Trond Oalann
  • Oppmerking av rundholt og bjelkar ved båtbyggjarane frå Hardanger Fartøyvernsenter.

Når: 5. – 9. juni 2023

Kor: Hardanger Fartøyvernsenter.

Pris: kr 800,- inkluderer hotellopphald, seminarutgifter og mat.

Det er avgrensa tal på deltakarar, så ta kontakt så fort som mogeleg for å sikre deg plass.

Kontakt: Morten Hesthammer morten.hesthammer@fartoyvern.no

 

Lær å segle tradisjonsbåt

FULLTEIKNA (Det er mogleg å melde seg på med med egen båt)

Laur. 27.-28. mai 

Vil du lære å segle med sprisegl? Her får du litt teori, og mykje segling, i åpne tradisjonsbåtar. Me nyttar Hardangerfjorden som læringsarena.

Pris: 2500,-

Seilbåten Mathilde på havet med vind i seilene

Nordisk gaffelriggseminar

Tors. 21.-24. september.

Etter suksessen i Middelfart (Danmark) er vi no tilbake i Noreg, og denne gongen på sørlandskysten og Grimstad. Føremålet med seminaret er å formidle kunnskap, heve ferdigheitsnivået, meistre eige fartøy gjennom praktiske øvingar og føredrag. Seminarutgifta inkluderer kost og overnatting om bord i deltakande fartøy.

Pris: 3500,-

Påmelding: https://fartoyvern.ticketco.events/no/nb/e/gaffelriggseminar_2023

Hjelp – eg eig eit gamalt hus 

4 onsdagar, frå 27. september

Fire temakvelder kring problem-stillingar for eigarar av gamle hus. Bli trygg på vedlikehald, tiltak, støtteordningar m.m.

Instruktør: Alexander Günther.

Pris: 100,- per kveld.

Smikurs for ungdom

Tors. 12.-13. oktober 

Haustferiekurs! Er du nysgjerrig på hva smiing er? Bli med på eit todagars smikurs for unge, i haustferien!

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 1000.- Kurset er støtta av Håndlag

Maritimt verktøyseminar 2023 (November)

Vårt årvisse verktøyseminar for tradisjonshandverkarar, som kvart år har nytt tema.

Neste års program er under utvikling. Vær tidlig ute – dette kurset vert alltid fullbooka.

Tidlegare kurs:

Flette matte av tau

Tors. 16. og 23. februar kl.18-21

Lær å lage ei matte av tau i naturfiber. 

Instruktør: Ingunn Undrum.

Pris: 400,- + materialutg.

Snikre ein krakk 

Tors. 9., 16., 23. mars kl.18-21

Lær å lage ein liten stol, med enkle vertøy og teknikkar, over 3 kveldar.

Instruktør: Arne Eriksen.

Pris: 900,- + materialutg.

Åremaking

Fre. 5.-7. mai 

Lag dine eigne vestlandsårer! Under rettleiing av båtbyggjaren får ein laga seg eit par årer i furu, og lære både teori og historie på vegen.

Instruktør: Peter Helland-Hansen.

Pris: 6700,- 

Lær å smi

Fre. 5.-7. mai

Populært smikurs for nybyrjarar!

Lær basisteknikkar under rettleing av smeden vår.

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 5600.-

X