– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

Bli med på handverkskurs!

Som eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern er Hardanger fartøyvernsenter mellom dei største fagmiljøa for maritimt tradisjonshandverk i Norden. Hjå oss kan du bli med på eit utval kurs med dyktige handverkarar og instruktørar – gjennom heile året.

Påmelding til kurs: send epost til fartoyvern@hvm.museum.no eller ring/sms 47 47 98 39

Vil du gi et kurs i gave? Da tar du kontakt og betaler kursavgift, så er plassen reservert, og du får et gavekort du kan legge under treet!

Kursprogrammet for 2023 er klart! Sjå kursa våre under:

Her kan du sjå heile kurskatalogen til Hardanger og Voss museum

Seilbåten Mathilde på havet med vind i seilene

Nordisk gaffelriggseminar

Tors. 21.-24. september.

Etter suksessen i Middelfart (Danmark) er vi no tilbake i Noreg, og denne gongen på sørlandskysten og Grimstad. Føremålet med seminaret er å formidle kunnskap, heve ferdigheitsnivået, meistre eige fartøy gjennom praktiske øvingar og føredrag. Seminarutgifta inkluderer kost og overnatting om bord i deltakande fartøy.

Pris: 3500,-

Påmelding: https://fartoyvern.ticketco.events/no/nb/e/gaffelriggseminar_2023

Hjelp – eg eig eit gamalt hus 

4 onsdagar, frå 27. september

Fire temakvelder kring problem-stillingar for eigarar av gamle hus. Bli trygg på vedlikehald, tiltak, støtteordningar m.m.

Instruktør: Alexander Günther, tlf: 479 49 280

Tidspunkt: 18:00 – 19:00

Pris: 100,- per kveld.

Kurset føregår i gamlekaféen/ kinosalen på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.

Smikurs for ungdom

Tors. 12.-13. oktober 

Haustferiekurs! Er du nysgjerrig på hva smiing er? Bli med på eit todagars smikurs for unge, i haustferien!

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 1000.- Kurset er støtta av Håndlag

Maritimt verktøyseminar 2023 (November)

Vårt årvisse verktøyseminar for tradisjonshandverkarar, som kvart år har nytt tema.

I år er tema trenaglar, ta kontakt med elisabet.janssen@fartoyvern.no  for info og påmelding!

Åpne foredrag under arrangementet:

https://www.facebook.com/events/188959497536399

https://www.facebook.com/events/249642401372224

 

Tidlegare kurs:

Flette matte av tau

Tors. 16. og 23. februar kl.18-21

Lær å lage ei matte av tau i naturfiber. 

Instruktør: Ingunn Undrum.

Pris: 400,- + materialutg.

Snikre ein krakk 

Tors. 9., 16., 23. mars kl.18-21

Lær å lage ein liten stol, med enkle vertøy og teknikkar, over 3 kveldar.

Instruktør: Arne Eriksen.

Pris: 900,- + materialutg.

Åremaking

Fre. 5.-7. mai 

Lag dine eigne vestlandsårer! Under rettleiing av båtbyggjaren får ein laga seg eit par årer i furu, og lære både teori og historie på vegen.

Instruktør: Peter Helland-Hansen.

Pris: 6700,- 

Lær å smi

Fre. 5.-7. mai

Populært smikurs for nybyrjarar!

Lær basisteknikkar under rettleing av smeden vår.

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 5600.-

Båtbyggjar som høvlar på ein tremast

Tilbod til unge handverkarar

Lær av dei beste fagfolka og delta på seminar kor vi har fokus på:

  • Hoggeteknikk med Trond Oalann
  • Oppmerking av rundholt og bjelkar ved båtbyggjarane frå Hardanger Fartøyvernsenter.

Når: 5. – 9. juni 2023

Kor: Hardanger Fartøyvernsenter.

Pris: kr 800,- inkluderer hotellopphald, seminarutgifter og mat.

Det er avgrensa tal på deltakarar, så ta kontakt så fort som mogeleg for å sikre deg plass.

Kontakt: Morten Hesthammer morten.hesthammer@fartoyvern.no

 

Lær å segle tradisjonsbåt

FULLTEIKNA (Det er mogleg å melde seg på med med egen båt)

Laur. 27.-28. mai 

Vil du lære å segle med sprisegl? Her får du litt teori, og mykje segling, i åpne tradisjonsbåtar. Me nyttar Hardangerfjorden som læringsarena.

Pris: 2500,-

X