– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

kurs i repslagning

Bli med på handverkskurs!

Som eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern er Hardanger fatøyvernsenter mellom dei største fagmiljøa for maritimt tradisjonshandverk i Norden. Hjå oss kan du bli med på eit utval kurs med dyktige handverkarar og instruktørar – gjennom heile året.

Kursprogrammet for 2022 er straks klart!

 

I 2022 har me desse kursa:

Småsløyd – (3., 10., 17., 24. februar) Kveldskurs.

Fletting av sponkorg (17. februar) Kveldskurs

Fender og matter av tau (10., 17., 24 mars) Kveldskurs

Spleising av tau og vaier (14.-15. mars)

Smiing (6.-8. mai)

Åremaking (6.-8. mai)

Reipslaging (6.-8. mai)

Lær å segle (28.-29. mai)

Sveiping (28.-30. oktober)

Smiing (28.-30. oktober)

Tradisjonell overflatebehandling – interør (29.-30. oktober)

Vindusrestaurering (29.-30. oktober)

Maritimt verktøyseminar (16.-18. november)

 Meir info om kurs og påmelding kjem innan 10. desember.  

 

Me stolte og glade for å kunne presentere eit samla kursprogram i Hardanger og Voss museum. Dei ulike avdelingane har kvar sin kompetanse dei gler seg til å dele med deg.

Me fylgjer gjeldande råd om smittevern – Velkomen på kurs i 2022!

X