– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs

Bli med på handverkskurs!

Som eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern er Hardanger fartøyvernsenter mellom dei største fagmiljøa for maritimt tradisjonshandverk i Norden. Hjå oss kan du bli med på eit utval kurs med dyktige handverkarar og instruktørar – gjennom heile året.

Påmelding til kurs: send epost til fartoyvern@hvm.museum.no eller ring/sms 47 47 98 39

Vil du gi et kurs i gave? Da tar du kontakt og betaler kursavgift, så er plassen reservert, og du får et gavekort du kan legge under treet!

Her kan du sjå heile kurskatalogen til Hardanger og Voss museum


Tidlegare kurs:

Seilbåten Mathilde på havet med vind i seilene

Nordisk gaffelriggseminar

Tors. 21.-24. september.

Etter suksessen i Middelfart (Danmark) er vi no tilbake i Noreg, og denne gongen på sørlandskysten og Grimstad. Føremålet med seminaret er å formidle kunnskap, heve ferdigheitsnivået, meistre eige fartøy gjennom praktiske øvingar og føredrag. Seminarutgifta inkluderer kost og overnatting om bord i deltakande fartøy.

Pris: 3500,-

Påmelding: https://fartoyvern.ticketco.events/no/nb/e/gaffelriggseminar_2023

Hjelp – eg eig eit gamalt hus 

4 onsdagar, frå 27. september

Fire temakvelder kring problem-stillingar for eigarar av gamle hus. Bli trygg på vedlikehald, tiltak, støtteordningar m.m.

Instruktør: Alexander Günther, tlf: 479 49 280

Tidspunkt: 18:00 – 19:00

Pris: 100,- per kveld.

Kurset føregår i gamlekaféen/ kinosalen på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.

Smikurs for ungdom

Tors. 12.-13. oktober 

Haustferiekurs! Er du nysgjerrig på hva smiing er? Bli med på eit todagars smikurs for unge, i haustferien!

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 1000.- Kurset er støtta av Håndlag

Bjelkelag

Kurs for unge handverkarar ved Hardanger fartøyvernsenter

27. november – 01. desember 2023

Tema: Bjelkelag
Innføring i konstruksjonsprinsipp, materialval og verktøybruk.
Praktiske øvingar i øksing, handhøvling og felling.

Dette er andre kurset i ei rekkje på tre, som tar føre seg ulike tema innan skipstømring og som er spesielt retta mot unge handverkarar som vil øve seg på bruk av tradisjonelle verktøy og arbeidsmåtar. Kursa er uavhengige av kvarandre, men det vert lagt opp til at deltakarar som har vore med før skal få nye utfordringar. Tema for førre kurset var rundholtar.

 

Deltakaravgift: 800 kr.
Arrangøren syt for måltid og overnatting.
Praktiske spørsmål: elisabet.janssen@fartoyvern.no
Faglege spørsmål: haavard.gjerde@fartoyvern.no
Tlf: 482 23 545
Påmeldingsfrist: 1. november
Arrangør: Hardanger Fartøyvernsenter med stønad frå DNB-stiftinga og Riksantikvaren.

Påmelding: Skjema for påmelding

Maritimt verktøyseminar 2023 (November)

Vårt årvisse verktøyseminar for tradisjonshandverkarar, som kvart år har nytt tema.

I år er tema trenaglar, ta kontakt med elisabet.janssen@fartoyvern.no  for info og påmelding!

Åpne foredrag under arrangementet:

https://www.facebook.com/events/188959497536399

https://www.facebook.com/events/249642401372224

 

Flette matte av tau

Tors. 16. og 23. februar kl.18-21

Lær å lage ei matte av tau i naturfiber. 

Instruktør: Ingunn Undrum.

Pris: 400,- + materialutg.

Snikre ein krakk 

Tors. 9., 16., 23. mars kl.18-21

Lær å lage ein liten stol, med enkle vertøy og teknikkar, over 3 kveldar.

Instruktør: Arne Eriksen.

Pris: 900,- + materialutg.

Åremaking

Fre. 5.-7. mai 

Lag dine eigne vestlandsårer! Under rettleiing av båtbyggjaren får ein laga seg eit par årer i furu, og lære både teori og historie på vegen.

Instruktør: Peter Helland-Hansen.

Pris: 6700,- 

Lær å smi

Fre. 5.-7. mai

Populært smikurs for nybyrjarar!

Lær basisteknikkar under rettleing av smeden vår.

Instruktør: Lars Ystanes.

Pris: 5600.-

Båtbyggjar som høvlar på ein tremast

Tilbod til unge handverkarar

Lær av dei beste fagfolka og delta på seminar kor vi har fokus på:

  • Hoggeteknikk med Trond Oalann
  • Oppmerking av rundholt og bjelkar ved båtbyggjarane frå Hardanger Fartøyvernsenter.

Når: 5. – 9. juni 2023

Kor: Hardanger Fartøyvernsenter.

Pris: kr 800,- inkluderer hotellopphald, seminarutgifter og mat.

Det er avgrensa tal på deltakarar, så ta kontakt så fort som mogeleg for å sikre deg plass.

Kontakt: Morten Hesthammer morten.hesthammer@fartoyvern.no

 

Lær å segle tradisjonsbåt

FULLTEIKNA (Det er mogleg å melde seg på med med egen båt)

Laur. 27.-28. mai 

Vil du lære å segle med sprisegl? Her får du litt teori, og mykje segling, i åpne tradisjonsbåtar. Me nyttar Hardangerfjorden som læringsarena.

Pris: 2500,-