ANDRE MUSEUM I HVM

Utstillingar

I havna kan du sjå og lese om båtane våre, og båtar som er under restaurering. Foto: Silje Ensby

Maritime tema

Ved Hardanger fartøyvernsenter kan du oppleva fleire ulike utstillingar med interessante maritime tema:

  

  • REIPSLAGARHANDVERKET (I reiparbanen)

 Har du sett korleis ein tradisjonelt sett laga tau og reip? Her får du ei innføring i ulike teknikkar og materiale som har vore brukt i produksjon av tau.

Sjekk også ut verkstaden og mini-reiparbanen der du kan laga ditt eige tau. Kanskje møter du til og med ein ekte reipslagar?
 

  • UTSTILTE BÅTAR 

I havna kan du sjå båtar frå samlinga, og lese om båtane som ligg inne for restaurering. På reiparbanen ligg det utstilt kyrkjebåtar.

 

«NY UTSTILLING KJEM»
Ny utstilling er under utarbeiding. Film/lyd og informasjon om det maritime handverk.

Opningstider

T.o.m. 28. mai: Man-fre kl 10-15

29. mai - 15. aug: Kvar dag kl. 10-16
16. aug - 28. mai: Tys-fre kl. 10-14

Stengt 13. mai, 17. mai. 21. mai.

 

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

Till and incl. May 28: Mon-Fri 10 AM-3 PM

May 29-Aug 15: All days, 10 AM-4 PM
Aug 16- May 28: Tues-Fri 10 AM-4 PM

Closed May 13, May 17 and May 21. 

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X