Utstillingar

Maritime tema

Ved Hardanger fartøyvernsenter kan du oppleva fleire ulike utstillingar med interessante maritime tema:

  

  • REIPSLAGARHANDVERKET (I reiparbanen)

 Har du sett korleis ein tradisjonelt sett laga tau og reip? Her får du ei innføring i ulike teknikkar og materiale som har vore brukt i produksjon av tau.

 Sjekk også ut verkstaden og mini-reiparbanen der du kan laga ditt eige tau. Kanskje møter du til og med ein ekte reipslagar?
 

  • HARDANGERBÅTANE (I reiparbanen)

I denne utstillinga kan du sjå alt frå små robåtar med eitt årepar (æringar) til store kyrkjebåtar (tiæringar).
Du kan også sjå utviklinga innan robåtar over tid; frå dei gamle båtane med særs breie bord og tilhogde emne – til nyare typar med smalare bord og ulike løysningar for motorisert framdrift.  

 

«HO SKAL BERRE OVER FJORDEN…» (Ved filmsalen)

Her har Ragnar Hovland sine ferjetekstar fått fylgje av foto frå private album og samlingar.
I kaféen rullar også filmsnuttar frå 60- og 70-talets endelause ferjekøar i Kinsarvik.
I samarbeid med Hardanger folkemuseum.

«NY UTSTILLING KJEM»
Ny utstilling er under utarbeiding. Film/lyd og informasjon om det maritime handverk.

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

20. juni-16. aug: Kl 10—15, alle dagar
17. aug-1. mai:  Kl 10—14, tys—fre

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

June 20-August 16: All days, 10 AM—3 PM
August 17-May 1: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X