– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Magasinet Fartøyvern

Magasinforside: Blid skipper i vindu på førarhuset til båten Straumingen.

Magasinet Fartøyvern

Tidlegare Dampskipsposten har blitt til magasinet Fartøyvern og Hardanger fartøyvernsenter har tatt over drifta av bladet.

Fartøyvern skal vidareføre oppgåva til Dampskipsposten ved å vera ein formidlingskanal og eit bindeledd i det frivillige fartøyvernet. Bladet har ein interessant blanding av stoff, frå grundige fagartiklar til featurerepotasjar, portrettintervju, vanlege artiklar og småstoff av ulike slag.

Bladet kjem ut tre gonger i året: mars, juni og november.

Vil du abonnere? Fyll inn kontatkinformasjon i skjemaet under, eller betal til bankkonto: 3530.23.48489 og merk betalinga med namn og adresse på mottakar.

 

Prisar

Abonnement: 255 NOK

Løssalg: 85 NOK

Skjema for å bestille abonnement på magasinet Fartøyvern:

14 + 14 =

Redaksjonen
Lars Arvid Oma / Redaktør

91 17 99 80/ lars.arvid.oma@fartoyvern.no

Hardanger fartøyvernsenter

Morten Hesthammer / 47 48 82 95

Hardanger fartøyvernsenter

Harald Sætre / 90 75 91 86
Håkon Sandåker / 97 02 91 81

Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter

Tips redaksjonen
X