– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Skuletilbod

Den kulturelle skulesekken

Møte med tradisjonar, i ulike aldrar

Handverkarar og instruktørar ved fartøyvernsenteret rettleiar elevane som får vera med på tradisjonelle aktivitetar knytt til maritime fag. Kvart tilbod varer omlag to – tre skuletimar.

 

DKS for grunnskulen i Kvam

Hardanger fartøyvernsenter samarbeider med grunnskulen i Kvam og gir lærings- og aktivitetstilbod i den kulturelle skulesekken. For elevane er opplegga ved fartøyvernsenteret gratis, heradet dekkar skyssutgifter.

 

  • 2. årssteg: Forma i tre

Aktivitetsbasert undervisning i småbåtverkstaden. Elevane blir kjende med båtbyggjarfaget, og får sjølve prøva verktøyet til båtbyggjaren.
Alle elevane skal spikka si eiga båtform av rått trevyrke. Me set også segl på båtane. 

  • 6. årssteg: Ut å ro

Elevane lærer å ro enten i ein færing eller dei vert utfordra til å ro i takt i åttæringen.

Me set roinga inn i eit vidt historisk perspektiv gjennom å sjå biletspelet «Då sjøen var vegen». Elevane får vita kva dei einskilde delane av båten heiter og kva dei vart nytta til.

  • 8. årssteg: Laga tau av lindebast

Elevane lagar lindebasttau. Dei lærer om historia til reipslagarhandverket og kva material som tradisjonelt er nytta til tauproduksjon. Reipslaging og historia til handverket er nært knytt til utviklinga i skipsbygginga.

Eit tilbod som passar mange

Dei same tilboda kan også gjevast til andre skular og grupper som kjem på besøk. Den kulturelle skulesekken dannar grunnlaget for tilbodet vi har til andre grupper, studentar, firma eller pensjonistar.

Spørsmål rettes til:

Formidlingsleiar Line Kirstine Larsen: line.larsen@hvm.museum.no /  479 74 363

DKS tau
robåt rotur

Opningstider

T.o.m. 28. mai: Man-fre kl 10-15

29. mai - 15. aug: Kvar dag kl. 10-16
16. aug - 28. mai: Tys-fre kl. 10-14

Stengt 13. mai, 17. mai. 21. mai.

 

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

Till and incl. May 28: Mon-Fri 10 AM-3 PM

May 29-Aug 15: All days, 10 AM-4 PM
Aug 16- May 28: Tues-Fri 10 AM-4 PM

Closed May 13, May 17 and May 21. 

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X