– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ressursside

 Sida er under arbeid

Rapportar frå restaurering og teknisk-historisk dokumentasjon finn du her:

2023

MK Andholmen – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport – Overbygg 1938-1958

Repslaging – Dokumentasjon av utdriverteknikk

 

2022

Kartlegging og utvikling av båtsamlingar i Vestland

MS Granvin – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport – Trearbeid på innredning

2021

Brand VI 8mR – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MS Granvin – Restaureringsrapport – Lugarer i akterskipet 

Jakt Jelse – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

Jakt Mathilde – Restaureringsrapport – Diverse skrogarbeid og noe utskifting i riggen i 2021

MS Lindenes – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MJ Norden – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MK Sjøgutten – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

Galeas Søblomsten – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MB Tafjord – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MK Reidulf – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

2020

MS Haugefisks kapteinslugar – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

2019

2018

2017

MB Fyk – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

MS Svanå – Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

2016

2015

MK Sjøgutt – Restaureringsrapport

DS Børøysund – Rapport etter reparasjon av dekk

DS Stord I – Restaureringsrapport – Rekonstruksjon av trapp og korridor på banjerdekk

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

DS Skibladners damesalong – Historisk-teknisk dokumentasjon

2004

2003

2002

2001

2000

Jakt Brødrene af Sand – Restaureringsrapport – Istandsettinga av Brødrene 1998-1999

MY Faun – Historisk-teknisk dokumentasjon

1999

1998

1997

DS Hestmanden – Historisk-teknisk dokumentasjon

1996

1995

1994

Side under arbeid

Last ned Riksantikvarens pensumliste for fartøyvern:

Fartøyvern – pensumsliste

 

Faglitteratur og annen nyttig lesning innen fartøyvern

Oppdateres kontinuerlig

Arisholm, T. (1995). Kunnskap mellom håndverk og vitenskap. I T. Arisholm & H. Laugerud (Red.), Myten om det moderne (s. 233-251). Spartacus.

Arisholm, T. (1999). En helstøpt lamellpionér: Klaus Ås og fartøybyggingen i Mjosundet. Fartøyvern, 3, 17-27.

Arisholm, T., Rasmussen, T., Kristiansen, Å. & Hesthammer, M. (2008). Kravellbygging i Norge : historie, teknikk, utvikling (Bd. nr. 52). Hardanger fartøyvernsenter Norsk sjøfartsmuseum.

Bakka, D. (1998). Fartøytyper i jern og stål. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 109-123). Riksantikvaren.

Berg, A. J. & Nordsveen, A. M. (1996). Damp- og motorbåter på Mjøsa. Mjøssamlingene.

Berg, S. (1981). Skipsbyggeren Lars Jensen Hammeraas. Romsdalsmuseet. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061000048

Berkaak, O. A. (1993). Fartøyvernet som ressurs i samfunnet. I Fartøyvernet i Norge. Kunnskapsbehov. Rapport fra seminar 21.-23. oktober 1992, Florø (s. 153-160). Norges Forskningsråd.

Birkeland, R. (1973). Trematerialer i skipsbyggingen. I Div. (Red.), Teknisk håndbok for småskips- og båtbyggerier.

Bjørlo, E. H. (2010). Nordtveitbåtane: ei verftskrønike og litt meir. Mons Nordtveit. https://books.google.no/books?id=BexntwAACAAJ

Blesvik, P. (1955). Båtbyggerterminologi fra Røed krets, Søndeled [Universitetet i Oslo]. Oslo.

Denneche, F. (1980). Nils Skandfer og overgangen til dekkede båter i Nord-Norge. I B. K. S. Molaug (Red.), Årsberetning 1980 (s. 139-171). Norsk Sjøfartsmuseum.

Denneche, F. (1981). Lystbåter og kappseilas : første del: Seilsporten kommer til Norge. Om norskseilsport fram til den 1. Internasjonale Måleregel i 1906. Grøndahl og Dreyer.

Department of the Navy, B. o. S. (1957). Wood: A manual for its use as a shipbuilding material. Department of the Navy, Bureau of Ships,.

Det Norske Veritas. (1866). Regler for Skibets klassificering, Taxering, Bygning og Udrustning. I. Det Norske Veritas,.

Det Norske Veritas. (1874). Regler for Skibes Klassificering, Taxering, Bygning og Utrustning. I. Det Norske Veritas,.

Det Norske Veritas. (1889). Regler og bestemmelser. I. Det Norske Veritas,.

Det Norske Veritas. (1901a). Regler for Bestemmelse af Klasse, Bæreevne og Taxt. I. Det Norske Veritas,.

Det Norske Veritas. (1901b). Regler for bygging av treskip. I. Det Norske Veritas,.

Det Norske Veritas. (1917). Regler og tabeller for bygning og klassifikation av Træskibe. Det Norske Veritas.

Det Norske Veritas. (1919). Regler og tabeller for bygning og klassifikation av træ – og kompositskibe. I. Det norske veritas.

Det Norske Veritas. (1926). Regler og tabeller for staalskibe. Det Norske Veritas.

Det Norske Veritas. (1939). Regler og tabeller for bygning og klassifikation av staalskibe I. Det norske veritas.

Det Norske Veritas. (1943). Regler og Tabeller for Treskip.

Det Norske Veritas. (1955). Regler for bygging av treskip. I. Det Norske Veritas,.

Digitalarkivet. https://media.digitalarkivet.no/

Djupevåg, B. (1999). Norges Fiskerimuseum årbok 1999. Norges fiskerimuseum Bergen.

Ersland, B. A. & Stavanger, s. (2006). Seilerne : Stavanger Seilforening 1906-2006. Wigestrand.

Fagertun, F. (19799). Yrkeslære for sjøfolk 1. Universitetsforlaget.

Fjeldstad, D. (2000). M/y Faun: Historisk-teknisk dokumentasjon. Hardanger Fartøyvernsenter.

Full, G. (1955). Guidance on Inspection, Repair, and Maintenance of Wooden Hulls. Enclosure (1) to NVCI 7-95. Joint Industry Coast Guard Wooden Boat Inspection Working Group.

Funch, D. H. (1852). Dansk Marine-Ordbog. Høst og søns forlag.

Furre, G. (2003). Oma-metoden. Bygging med svøydde spant ved Oma Båtbyggeri. Fartøyvern, 7, 60-63.

Gjerde, H. (2021a). Flytande og industrielle kulturminne. Om tradisjonsbåtblikket og fartøyvernbrillene. Mennesket og havet : årbok for Norsk maritimt museum.

Gjerde, H. (2021b). Teknisk-historisk dokumentasjon: Motorjakt «Norden» (7-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Gjerde, H. (2021c). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport for Galeas «Søblomsten»: Med hovudvekt på rekke og dekksarrangementi perioden 1864-1941 (6-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Gjerde, H. (2021d). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: «M/B Tafjord» (3-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Goth, U. S. & Småland, E. (2013). Civic engagement and social capital in ship-preservation work in Norway: The scope, impact and demographics of formal volunteering and publicly funded engagement. Nordic Journal of Social Research, 4, 139-162. https://doi.org/10.15845/njsr.v40

Goth, U. S. & Småland, E. (2014). The Role of Civic Engagement for Men`s Health and Well Being in Norway – A Contribution to Public Health. International Journal of Environmental Research and Public Health 11, 6, 6375-6387. https://doi.org/10.3390/ijerph110606375

Greenhill, B. (1988). The evolution of the wooden ship. Batsford. http://content.bibsys.no/content/?type=descr_publ_brief&isbn=0713433442

Grindstein, R. (2018). Teknisk-historisk dokumentasjon M/S Epo, ex Rødskjæl 1, ex Rødskjæl. Versjon 001 / 29. nov. 2018. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Göteborgs och Bohus Läns Havfiskeförening. (1952). Regler för byggandet av fiskefartyg i trä.

Gøthesen, G. (1980). Norske båter : bd 1. Skagerakkysten. Grøndahl og Dreyer. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071206227

Gøthesen, G. (1980). Norskekystens fraktemenn. Om seilfartøyer i kystfart. Grøndahl.

Gøthesen, G. (1982). Under seil : sjømannsliv i seilskutetiden. Grøndahl & Søn. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021605041

Gøthesen, G. (1986). Med is og plank i nordsjøfart. Grøndahl & Søn forlag AS. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008112?page=5

Gøthesen, G. (1990a). Norske skipskonstruktører på 1700- og 1800-tallet. Norsk sjøfartsmuseum. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007100304050

Gøthesen, G. (1990b). Sjømannsliv : fra sjøfolks hverdag i mellomkrigsårene. Grøndahl og Dreyer. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007091004011

Gøthesen, G. (1997). Motorbåten. Universitetsforlaget.

Gøthesen, G. (1998a). Byggeteknikker i trefartøyer. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 75-82). Riksantikvaren.

Gøthesen, G. (1998b). Fartøytyper i tre. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 51-74). Riksantikvaren.

Halvorsen, L. F. & Brevik, h. (2005). Fra seilsportens historie i Grenland (Bd. B. 2). Brevik historielag. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012053106018

Hansen, K. (1947). Praktisk sømandskap. Høst og Søns Forlag.

Hasslöf, O., Henningsen, H. & Christensen, A. E. (1970). Sømand, fisker, skib og værft : introduktion til maritim etnologi. Rosenkilde og Bagger.

Hesthammer, M. (1998). Materialvalg i trefartøyer. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 83-108). Riksantikvaren.

Hesthammer, M. (2002). Vevik – fartøybyggere på Løfallstrand (2-2002).

Hesthammer, M. (2021a). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: Jakt «Jelse» : Rigg og dekksarrangement (5-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Hesthammer, M. (2021b). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: M/K «Reidulf II» (8-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Hesthammer, M. & Furre, G. (2002). Skifting av bøygde spant. Fartøyvern, 6, 49-41.

Hesthammer, M. & m.fl. (2000). Brødrene af Sand. Istandsettinga av brødrene 1998-1999. Hardanger Fartøyvernsenter.

Hesthammer, M. & Sjøgreen, S. (2021). Jakt «Jelse»: Rigg og dekksarrangement (5-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Hoflandsdal, I. & Tjosås, S. H. (2020). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport – THD Haugefisk: Kapteinslugar (7-20). Hardanger Fartøyvernsenter.

Holck, C. J. (1956). Fagtegningsoppgaver for træskibsbyggere, bådebyggere og skibstømrere. Teknisk skoleforenings forlag.

Høgeli, I., Nesdal, B., Telstø, S. & Såghus, S. V. (2006). Stålarbeid ved restaurering av verneverdige skip. Utskifting av hudplate. I. Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter.

Høgseth, H. B. (2006). Å skrive håndverk. I A. K. Børresen & B. Molander (Red.), Håndverk og kunnskap (s. 102 s.). Tapir akademisk forl.

Jahren, R. (1957). Tapetsering og golvbelegg. Lund. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908078

Janssen, E. (2022a). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: M/K Sjøgutten: Den siste lensmannsbåt? (11-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Janssen, E. (2022b). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: MS «Lindenes»: Med fokus på perioden 1950-67 (12-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Jespersen, Y. (Red.). (1921). Seilas : Organ for kongelig norsk seilforening (Bd. 16). Steenske boktrykkeri Johannes Bjørnstad. https://doi.org/oai:urn.nb.no:no-nb_digitidsskrift_2020091681152_001.

Johansen, I. (1995). Fiskarbåtane i Eidsfjord. I S. Historielag (Red.), Historisk årbok for Sortland 1995 (s. 89-91).

Johansen, K. E. (1999). Moderniseringa av norsk fiske ca. 1880-1920. I B. Djupevåg (Red.), Norges Fiskerimuseum årbok 1999 (s. 47-109). Norges Fiskerimuseum.

Johansen, N. M. (2010). Vedlikehold. Vedlikehold av undervannsskrog. I. Nordnorsk Fartøyvernsenter.  http://www.delebanken.no/ffr/info-vedlikehold-undervanns.pdf

Jurd, K. H. C. (1947). Yacht construction. Adlard Coles Limited.

Kaarbø, T. (1993). Fartøyvernsentra og sikring av håndverksferdigheter. I Fartøyvernet i Norge. Rapport fra seminar 21.-23. oktober 1992, Florø (s. 142-152). Norges Forskningsråd.

Kirchhefer, A. J. (2018). Dendrokronologisk datering av deler av jekta Brødrene af Sand. Ryfylkemuseet.

Kolltveit, B. (1982). Lokalbåten. Det Norske Samlaget.

Kolltveit, B. (1998). Skipsinteriør og skipsdesign. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 153-163). Riksantikvaren.

Kolltveit, B. & Arisholm, T. (2001). Nasjonal vernsplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Underlagsrapport om ferjer. Vegdirektoratet.

Kolltveit, B., Kolltveit, B. & Bjørklund, J. G. (1980). Over fjord og fjell : Hardanger Sunnhordlandske dampskipsselskap 1880-1980. Hardanger Sunnhordlandske dampskipsselskap. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015021008148

Kristiansen, Å. (1995 [upub]). Bygging av Bremsneskrysser (605/94). Hardanger Fartøyvernsenter. M. De Sandvigske Samlinger.

Kristiansen, Å. (1999). Nytt liv i gamal tradisjon. Ei historie om masteringar frå Hardanger. Fartøyvern, 3, 40-45.

Kristiansen, Å. (2004a). M/S Hindholmen. Rapport etter istandsetting av dekk og innreiing. Hardanger Fartøyvernsenter.

Kristiansen, Å. (2004b). M/S Solstrand. Rapport etter istandsetting 2001-2003 (1-2004). Hardanger Fartøyvernsenter.

Kristiansen, Å. (2006). Tjærelukt og hammerslag. Saltdals båtbyggerhistorie. Saltdal kommune.

Kristiansen, Å. (2008). Skrog. I T. Arisholm, T. Rasmussen, Å. Kristiansen & M. Hesthammer (Red.), Kravellbygging i Norge : historie, teknikk, utvikling (s. 223-274). Hardanger Fartøyvernsenter Norsk Sjøfartsmuseum.

Kristiansen, Å. (2010). Vedlikehold. Overflatebehandling av tredekk. I. Hardanger Fartøyvernsenter.  http://www.delebanken.no/ffr/info-overflatebehandling-tredekk.pdf

Kristiansen, Å. (2014). Den norske trebåten. Norsk kulturråd, Kystverket, Riksantikvaren og Fiskeridirektoratet. http://www.delebanken.no/ffr/fakta-guide-for-verft-og-baatbyggeri.pdf

Kristiansen, Å. (2015). Fartøyvern. Guide for verft og båtbyggerier – antikvariske prinsipp i fartøyvernet. Hardanger Fartøyvernsenter. http://www.delebanken.no/ffr/fakta-guide-for-verft-og-baatbyggeri.pdf

Lybeck, O. (1940). Nordens båtar. I. Lindfors bokförlag AB.

Maaseide, K. (2017). Bankskøytene : historien. Stiftelsen Kjell Holm.

Malmborg, A. a. (1998). Trebåtar. Om kunsten å elske og bevare en trebåt. Bokförlaget Prisma.

Masdalen, K.-O. (1993). Arkivkilder til bruk i fartøyvernet. Fok-programmets skriftserie, 9.

Meisingset, H. E. (2000). Hogst, plan metoder og teknikk. Skogbrukets kursinstitutt.

Melkild, A. (1984). I baut og lens på Lofoten og Finnmarka : ei kort historisk innføring om kleppfisk, skipsbygging, jakter og galeaser og om «slofarten» fra Indre Nordmøre i åra 1850-1930/50. Driva-trykk. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013111808010

Mæhl, K. (2010). Vedlikehold. Om sopp. I. Hardanger Fartøyvernsenter.  http://www.delebanken.no/ffr/info-om-sopp.pdf

Mæhl, K. (2011). Vedlikehold. Overflatebehandling av treverk. I. Hardanger Fartøyvernsenter.  http://www.delebanken.no/ffr/info-overflatebehandling-av-treverk.pdf

Nasjonalbiblioteket. nb.no

Nerhus, H. (1955). Frå vikings tid til vår tid : Eit stykke vestnorsk skipsbyggingssoge. Gravdal skipsbyggeri og trelastforretning.

Nerhus, H. (1980). «Gjøa» : vår verdskjende minneskute. Forlaget Form og farge. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013070905008

Nielsen, P. N. (1944a). Yrkeslære for byggsnekkere. Johan Grundt Tanum.

Nielsen, P. N. (1944b). Yrkeslære for tømrere. Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri.

Nilsson, N. (1970). Varv och skeppsbyggeri vid en sydsvensk lastageplats. I O. Hasslöf, H. Henningsen & A. E. Christensen (Red.), Sømand, fisker, skib og værft : introduktion til maritim etnologi. Rosenkilde og Bagger.

Norsk Forening for Fartøyvern. (1993). Problemnotat om fartøyvern. Norsk Forening for Fartøyvern.

Norsk Forening for Fartøyvern. (1994). Fartøyvernsentere i Norge. Forslag til lokalisering, funksjoner og organisering. Norsk Forening for Fartøyvern.

Norsk Forening for Fartøyvern. (1995). 10-Årsberetning juni 1985-juni 1995. Norsk Forening for Fartøyvern.

Norsk kulturråd. (1979). Bevaring og bruk av gamle fartøy. Norsk kulturråd,.

Norsk Motorbaat Forening. (1919). Aarbok. I.

Oma, L. A. (2021). Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport: «Brand VI 8mR» (13-21). Hardanger Fartøyvernsenter.

Opsahl, A. (1935). Vår fiskeflåte og dens krav til skogbruket. Tidsskrift for skogbruk 9, 227-241.

Osnes, A. (2021). Ruff. Henta 3. november frå https://snl.no/ruff

Paulsen, F. W. J. (1924). Lærebok i praktisk sjømannsarbeide. I. Aschehoug.

Pedersen, M. (2003). Svanhilds bysse, rekonstruksjon av galeasens dekksbysse. Fartøyvern, 7, 40-45.

Petersen, O. (1957). Materialelære for træskibsbyggere og bådebyggere. Teknisk skoleforenings forlag.

Rasmussen, T. (1994). D/S Stord 1. Historisk dokumentasjon. Hardanger Fartøyvernsenter.

Rasmussen, T. (1997). «Skibet arbeidet voldsomt i sjøen…» En historisk-teknisk dokumentasjon av lastedampskipet Hestmanden. Hardanger Fartøyvernsenter.

Rasmussen, T. (Red.). (1998). Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (Bd. nr 25 1998). Riksantikvaren.

Riksantikvaren. (2010). Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017. Riksantikvaren.

Rothe, O. L. (1943). Yrkeslære for snekkere. Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri.

Sandvik, I. (1990). Den norske skipskontrolls regler 1990 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius Forlag.

Scheen, R. (1997). Båter og skip : illustrert nautisk leksikon (Ny rev. utg. utg.). Wennergren-Cappelen.

Sjøfartsdirektoratet. (2018). Regler for passasjer- og lasteskip mv. 2018. Fagbokforlaget.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1922). Den norske skibskontrolls regler 1922 : Utarbeidet av Sjøfartskontoret. Fabritius & sønners Forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1934). Den norske skibskontrolls regler 1934 : Utarbeidet av Sjøfartskontoret. Fabritius & sønners forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1968). Den norske skibskontrolls regler 1968 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius & sønners Forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1983). Den norske skipskontrolls regler 1983 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius Forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1988). Den norske skipskontrolls regler 1988 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1990). Den norske skipskontrolls regler 1990 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius Forlag.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere. (1994). Den norske skipskontrolls regler 1994 : Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Fabritius Forlag.

Skaaluren, W. (1980). Verven og Vi: Skaaluren Skibsbyggeri A/S 1855-1980. Boktrykk-Norsk Skjemaforlag.

Skaaluren, W. (2009). Skaaluren Skibsbyggeri: Ei soge om treskipsbygging i åra 1855-1955.

Skarpnes, L. J. (1974). Den norske jakt, galeas og skværseilskonner: del 1.

Skarpnes, L. J. (1975). Den norske jakt, galeas og skværseilskonner: del 2.

Småland, E. G. (2017). Dokumentasjon i fartøyvernet – forslag til sortering og avklaring. Riksantikvaren.

Småland, E. G. (2018a). Fartøyvernet- overordna prinsipp og praksis. Riksantikvaren. https://www.riksantikvaren.no/veileder/fartoyvern-overordna-prinsipp-og-praksis/

Småland, E. G. (2018b). Restaureringsprosessen – oversikt over prosessens dokumenter. Riksantikvaren.

Sommerfeldt, H. A. (1855). Handbog for practiske skibsbyggere. Chr. Tønsbergs forlag.

Strand, J. (1998). Klinkede jern- og stålskrog. Materialvalg og istandsetting på antikvarisk grunnlag. I T. Rasmussen (Red.), Flytende kulturminner : en innføring i fartøyvern (s. 125-152). Riksantikvaren.

Sætre, H. (2010). Veteranskipslaget Fjordabåten vert skipa. I H. Sætre (Red.), Damp, diesel og pågangsmot – Veteraskipslaget Fjordabåten 1980-2010 (s. 13-45). Kapabel forlag.

Sætre, H. (2014). Fram og tilbake over fjorden : om HSD, ferjer, ferjekaiar og ferjeruter. Kapabel. https://www.nb.no/search?q=oaiid:»oai:nb.bibsys.no:991441528274702202″&mediatype=bøker

Tjelmeland, S. (2018). Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år. Kapabel Forlag.

Tolldepartementet. (1929). Bestemmelser m.v. om fartøiers måling. Grøndahl & søns boktrykkeri.

tolldepartementet, F.-o. (1954). Regler for drektighetsmåling av fartøyer m.v. Grøndahl & Søns Boktrykkeri.

Tørnqvist, R. (2017a). MB Fyk: Historisk-teknisk dokumentasjon (10-2017). Hardanger Fartøyvernsenter.

Tørnqvist, R. (2017b). MS Svanå: Historisk-teknisk dokumentasjon (09-2017). Hardanger Fartøyvernsenter.

Ullevålseter, R. O. (1968). Trevirket i norske trefartøyer, undersøkelser over biologiske skader og beskyttelsesmetoder. Fiskeridirektoratets skrifter, serie fiskeri, V.

Vie, G. P. (2012). De båtreisende – romanifolket som reiste sjøveien. Norsk kulturråd, Kystverket, Riksantikvaren og Fiskeridirektoratet.

Vike, H. (1993). «Et monument over en million tanker» : historieoppfatninger, antikvarisk praksis og kulturformidling ved Hardanger fartøyvernsenter. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd, avdeling NAVF. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008010900055

Vike, H. (1994). Båt- og skipsbygging i Vestnes. Vestnes kommune. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042304032

Opptak frå Riksantikvarens seminar om fartøyvern 2021:

 

Side under arbeid

Fagfellevurderte artiklar

Richardson, Heidi. 2023. «Kvardagens ferjereiser». Norsk museumstidsskrift 2023. 

Gjerde, Håvard. 2021. «Flytande og industrielle kulturminne. Om tradisjonsbåtblikket og fartøyvernbrillene.» I Mennesket og havet : årbok for Norsk maritimt museum.

 

Populærvitskaplege artiklar

Hardanger Fartøyvernsenter sin blogg

 

 

 

https://www.yumpu.com/user/hardangerogvossmuseum.no

side under arbeid

Læreplaner

📄 Trebåtbyggerfaget

📄 Repslagerfaget

📄 Smedfaget

 

 

Side under arbeid