– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Tett på fjorden, kulturen og handverket:

Høyrt om utviklingsprosjektet Tett på?

Det er det store løftet for Hardanger fartøyvernsenter som er under arbeid no.

Tett på er ein generalplan for utvikling av senteret med verft, maritimt museum og uteområde. Planen gjeld mellom anna Kulturnaustet, der det no er utstillingsareal og læringsarena for bygningsvern. Vidare planar gjeld t.d. kafé og museumsbutikk, filmsal, bibliotek, arkiv, garderobar og kontorareal.

 

Sjå presentasjon av prosjektet nederst på sida:

 

Presseomtale:

Smietunet vert opna! Hordaland Folkeblad 13.mars 2022

 

—–

Kulturnaustet på topp – Hordaland Folkeblad 08.10.2021

 

——-

«Nytt sjumilssteg mot realisering» Hordaland Folkeblad 18.11.2021

 

——-

 

Full pott til fartøyvernsenteret! Hordaland Folkeblad 07.09.21

Statsråd Sveinung Rotevatn kom med gode nyhende denne veka. Faksimile: Hordaland Folkeblad

—–

Me er glade og stolte over å verte løfte fram i den nye stortingsmeldinga for musea!

Fartøyvernsenteret i Norheimsund er det viktigaste kompetansesenteret i landet for å vidareføre kunnskap og kompetanse om å bygge nye, og setje i stand, historiske båtar og skuter av tre. Det er ikkje utan grunn at regjeringa ønsker å prioritere dette, seier Venstres førstekandidat i Hordaland, Sveinung Rotevatn

 

«Tett på» vil ta Hardanger fartøyvernsenter opp i ein ny liga. Det har vore jobba strategisk og svært godt med prosjektet, med brei involvering og gode prosessar. Difor er vi svært glad for at vi no får på plass dei siste brikkene for å fullføre denne storsatsinga som vil gje fartøyvernsenteret tidsriktige lokale for dei som har sitt daglige virke der, samt elevar, studentar og besøkjande. Det har vore lagt ned ein formidabel innsats for å kome dit vi er i dag – no er vi klar til å ta neste skritt, seier stortingsrepresentant for Høgre, Liv Kari Eskeland

 

Fartøyvernsenteret i Norheimsund er eit godt drive maritimt museum og gjer ein strålande jobb for å formidle kystkulturen. Det er både eit fantastisk fagmiljø og dei har mange spennande aktivitetar for store og små. Eg er utruleg glad for at vi no kan fortelje at vi vil styrke fartøyvernsenteret endå meir i tida framover, seier Dag Inge Ulstein (KrF)

 

Tettare på «Tett på» – Hordaland folkeblad 31.01.21

Fleire på visitt – Hordaland Folkeblad 28.02.21

 

X