– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Riggverkstad

Rigg av tradisjonbåtar

Tradisjonell rigging

Det er ikkje mange idag som har kunnskapen ein treng for å rigge eit tradisjonelt seglfartøy. Hardanger fartøyvernsenter har ei satsing på bevaring av kunnskap om tradisjonell rigg, og har etablert ein ny riggverkstad ved reiparbana.

 

Spesialistar på gaffelrigg

På riggverkstaden i Norheimsund har me spesialisert oss på gaffelriggen. Her leverer me både stående og løpende rigg med antikvariske løysingar, men gjer også arbeid på nyere fartøy, skøyter og båtar etter kundens ønsker.

 

Beslag og tau frå fartøyvernsenteret

Der det er behov for smidde beslag henter vi dem hos egen smed, hampetau får vi fra eget repslageri, men for privatkunder som ønsker det jobber vi også med andre materialer og teknikker.

Vi spleiser wire, tre- og firslått tau, dimensjonerer stående og løpende rigg og hjelper gjerne til med detaljer i riggen.

 

Kontakt oss for spørsmål om produkt eller oppdrag:

Kontaktperson: Morten Hesthammer,
474 88 295  / morten.hesthammer@fartoyvern.no

 

hampetau

Riggoppdrag for privat kunde. 

Rigger Sarah spleiser wire.