– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Riggverkstad

hampetau

Riggoppdrag for privat kunde. 

Rigger Sarah Sjøgreen spleiser wire. 

Rigg av tradisjonbåtar

Tradisjonell rigging

Det er ikkje mange idag som har kunnskapen ein treng for å rigge eit tradisjonelt seglfartøy. Hardanger fartøyvernsenter har ei satsing på bevaring av kunnskap om tradisjonell rigg, og har etablert ein ny riggverkstad ved reiparbana.

 

Spesialistar på gaffelrigg

På riggverkstaden i Norheimsund har me spesialisert oss på gaffelriggen. Her leverer me både stående og løpende rigg med antikvariske løysingar, men gjer også arbeid på nyere fartøy, skøyter og båtar etter kundens ønsker.

 

Beslag og tau frå fartøyvernsenteret

Der det er behov for smidde beslag henter vi dem hos egen smed, hampetau får vi fra eget repslageri, men for privatkunder som ønsker det jobber vi også med andre materialer og teknikker.

Vi spleiser wire, tre- og firslått tau, dimensjonerer stående og løpende rigg og hjelper gjerne til med detaljer i riggen.

 

Kontakt oss for spørsmål om produkt eller oppdrag:

Kontaktperson: Morten Hesthammer,
474 88 295  / morten.hesthammer@fartoyvern.no

 

Opningstider

29. mai - 15. aug: Kvar dag kl. 10-16

16. aug - 28. mai: Tys-fre kl. 10-14

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

May 29-Aug 15: All days, 10 AM-4 PM

Aug 16- May 28: Tues-Fri 10 AM-4 PM

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X