Produkt og tenester

hampetau produksjon

Forma med innsikt – laga for hand

Treng du hampetau, eit par årer, ein færing, eller eit beslag til riggen?

Har du eit fartøy som treng restaurering eller tilstandsvurdering?

Ta kontakt, så gjer vi råd om rett produkt til rett bruk, og lagar det du treng på bestilling.
Hardanger fartøyvernsenter har for sal eit breidt utval produkt frå eigen produksjon.

Frå reiparbanen, småbåtverkstaden og smia kjem produkt hovudsakleg knytt til det maritime, men også med andre bruksmogelegheitar.

Vi har spisskompetanse på tradisjonell rigg, båtbygging, smedprodukt og restaurering av historiske fartøy og bygg.

Klinkbygd færing i Hardangertradisjon

Robåt, årer og anna utstyr

Småbåtverkstaden bygger nye robåter for sal, i tradisjonell utforming, material og teknikk.

Her kan du mellom anna kjøpe:

  • Strandebarmer
  • Hardangerbåt
  • Lettbåt til fartøy
Prislister og info:

📄 Strandebarmar & Hardangerbåt

📄 Årer & anna utstyr

Kontaktperson: Peter Helland-Hansen
Tlf 480 62 449
E-post: peter.helland.hansen@hvm.museum.no 

Tau i naturfiber

Tjæra hampetau og tauprodukt

Reipslagarane våre produserer tauverk i ei lang rekkje ulike material og dimensjonar, mallom anna:

  • Hamp
  • Bomull
  • Lindebast
  • Kokos
Prislister og info:

 >>> Tauverk for sal

 >>> Diverse Tauprodukt

 

Kontakt: Sarah Sjøgreen / Ingunn Undrum

Tlf 480 28 952 / 468 45 695

epost: reip@hvm.museum.no

Smedprodukt

Beslag, verktøy – alt ein kan forma i metall

 

Frå smia kjem små og store produkt – finst det ikkje på lager, så kan det produserast!

 

Kontaktperson: Seppe Lehembre,
Tlf 984 62 607
E-post: seppe.lehembre@fartoyvern.no 

Ta kontakt for bestillingar

Rigg

Me hjelper deg med rigg!
Kontakt oss for spørsmål om produkt eller oppdrag:

Kontaktperson: Morten Hesthammer,
474 88 295  / morten.hesthammer@fartoyvern.no

Ta kontakt for bestillingar

synfaring

Rådgjevning / konsulentoppdrag

Spør oss om båt!

Hardanger fartøyvernsenter utfører konsulentoppdrag av ulike slag. Døme er synfaring av fartøy med tanke på vern og restaurering, utvikling av prosjekt for musé og andre kulturverninstitusjonar innan båt- og fartøyvern.

Kontaktperson: Åsmund Kristiansen,
Tlf: 917 46 811
E-post: asmund.kristiansen@fartoyvern.no

 

Bygningsvern

Me tek oppdrag innan bygningsvern, og har spesialkompetanse på restaurering av freda bygg.

 

Kontaktperson: Alexander Günther
Tlf 476 49 280
E-post:alexander.gunther@fartoyvern.no

Opningstider

NB! Stengt til 14. april grunna lokale smitteverntiltak

Sept-april:
Tys-fre kl 10-14

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

Closed till April 14 due to infection control

Sept-April: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X