Ro ein tur på fjorden

Trebåten og fjorden

høyrer saman

Har du lyst til å ro ein fin trebåt, kjenna kontakten med fjorden og korleis åreblada skyv den smekre færingen framover? Den klassiske trebåten glir lett i vatnet, han er skapt for både vekt og framdrift. Det er ikkje mykje som kan måla seg med det å ro ein tradisjonsbygd trebåt på den vakre Hardangerfjorden. Trebåten og fjorden høyrer saman, dei «kler» kvarandre. Du er velkomen til å prøva!
Fartøyvernsenteret leiger ut fire robåtar i tre, tradisjonsbåtar som er bygde på småbåtverkstaden vår. Det er to færingar, ein seksæring og ein åttæring.

 

Båtane våre
Hardangerfærigen har to sett årer og kan ta fire vaksne.
Kystledsbåten har òg to sett årer, men har litt større lastekapasitet enn hardangerfæringen. Den kan ta opp til fem vaksne.
Seksæringen, som er Hardanger kystlei sin båt, har tre par årer og har plass til åtte vaksne. Den båten høver godt for to vaksne og nokre born på litt lengre turar med utstyr. Seksæringen har namnet Ro-berta.
Åttæringen vart bygd for å markera tusenårsskiftet i 2000. Den har fire par årer. Det er den største robåten vår, som kan ta ti vaksne.

 

Utstyr
Båtane er utstyrt med det som skal til for ein hyggeleg og trygg tur på fjorden.
Kvar av båtane har sjølvsagt med seg tau til fortøying og auskar. Me sender med ein dregg om du legg ut på lengre tur. Redningsvestar følgjer med.

Det kjem ikkje an på lengda!
Dei fleste roturane med båtane våre er dagsturar. Det er vanlegvis erfarne roarar som legg ut på roturar over fleire dagar i fjorden. Fleire stader i fjorden høver godt til overnatting etter ein dagsetappe med roing.
Sandvenholmen ligg midt i hamnebassenget i Norheimsund. Frå fartøyvernsenteret er det berre 400 meter ut dit. For mange er det ikkje berre nok, men også ein veldig fin tur!
På holmen er det lagt ut ei flytebrygge, det er laga grillplass og det er bygd ein lavvo. Alt ligg på kommunal grunn og til fri bruk for alle. Her ute kan du setja deg i enga, sjå ut fjorden over til Folgefonna og nyte synet av ungane dine som leikar i fjøra. Sjølv om holmen ligg midt i hamnebassenget er det ein freda plass der roa senkar seg. Ein får litt «Robinson Crusoe-følelse.»

 

Roinga
Me har erfaring med å instruera folk i kunsten å ro. Det er berre nokre få råd ein må hugsa på: Det viser seg at folk kjem fort inn i den rytmen som roinga er. Me pleier å seia at roing er «norrøn pilates». Det kjennes så godt å ro, og ein blir ikkje sliten om ein berre hugsar å leggja inn kvileskjeret.

 

Ro i grupper, er ein kjekk aktivitet
Me har også erfarne roarar som kan vera med deg på rotur. Det må bestillast i forkant. Då kan me dra ut i èin båt, eller i fleire. Det er plass til 28 personar når me brukar alle båtane våre.
Fyrst lærer de å ro og finn rytmen i kroppen. Etter ein kort eller lengre rotur kan me leggja inn ein pause med piknik eller grilling, og anna aktivitet, før me ror inn att til fartøyvernsenteret. Me har gode erfaringar med slike opplegg.

Hardanger kystlei
Hardanger kystlei vart stifta i 2008. Kystleier finst det etter kvart mange stader langs kysten. Kystlei er eit samarbeid mellom Forbundet Kysten, Den norske turistforening og friluftsråda.
Dei aller fleste kystleiene vert drivne av eit lokallag av dei tre moderorganisasjonane. Hardanger kystlei vert drive av Hardanger fartøyvernsenter. Me har eit ope senter som tek i mot deg som gjest når du kjem, og du vert rettleia i bruken av ein av dei tradisjonelle robåtane våre. Me er behjelpelege med råd, sender med sikkerheitsutstyr, tips, kart og er gjerne med og planlegg turen i forkant.
I perioden mai-september er senteret bemanna kvar dag frå kl 10 til 17.

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

20. juni-16. aug: Kl 10—15, alle dagar
17. aug-1. mai:  Kl 10—14, tys—fre

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

June 20-August 16: All days, 10 AM—3 PM
August 17-May 1: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X