– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Info om arrangment og koronavirus

Hardanger fartøyvernsenter forheld seg til dei til ei kvar tid gjeldande tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter og har gode smittevernstiltak.
Dette for å ivareta tryggleiken for deg og andre.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 47 97 43 63 eller omvisar@hvm.museum.no 

X