– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Oppdatering frå Kulturnaustet – april

Oppdatering frå Kulturnaustet – april

Tida flyr og no har det gått over eit halvt år sidan første spadetak vart satt i jorda. Store ting har skjedd sidan forrige nyhendebrev og jobben med prosjektet går på fram. No kan ein verkeleg sjå stor framgang med Kulturnaustet og Handverkartunet. Her er noko av...
Tradisjonell båt med utradisjonelle midlar

Tradisjonell båt med utradisjonelle midlar

Det kraftige snøvêret i januar fekk ein rubbhall ved Hardanger fartøyvernsenter til å kollapse, det resulterte i at den einaste åttæringen til fartøyvernsenteret vart knust. No, for første gong, har museet skipa til folkeinnsamling for å finansiere bygging av ny båt....
Byggestart for nytt publikumsbygg

Byggestart for nytt publikumsbygg

No kan vi endeleg sette spaden i jorda for nytt publikumsbygg! Bygget som har vore planlagt og arbeidd med i fleire år har fått oppstartsdato hausten 2023. Det er entreprenør Åsane Byggmesterforretning AS som har blitt tildelt oppdraget. Det nye bygget og uteområdet...
Årsmeldinga for 2022

Årsmeldinga for 2022

No kan du lese Hardanger og Voss museum si årsmelding for 2022. I årsmeldinga finn du informasjon om blant anna: Forvalting av materiell og immateriell kulturarv Forsking, kunnskapsutvikling og rådgjeving Formidling Kunsthus Fartøyvern / restaurering Fornying og...