– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Fagleg

Nasjonalt kompetansesenter innan maritime fag:
Hardanger fartøyvernsenter er eit nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern og mellom dei største fagmiljøa for restaurering av båtar og fartøy i Norden. 

Me fokuserer på handverk og handverkskunnskap i det museale arbeidet vårt. Senteret eig og driv fleire større fartøy.

X