– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Spikk ein leikebåt

Foto: Visit Hardangerfjord

Sjølvlaga båtar

Eit høgdepunkt for mange av dei yngre gjestene våre er å snikra sin eigen leikebåt. Her finst ferdig tilskorne emne som kan bli til ein flott trebåt med strikkmotor, eller eit fartøy ingen har sett maken til.

Test gjerne båten i karet med vatn – og ta han med heim etterpå.