– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Postadresse:
Pb 53, 5601 Norheimsund

Telefon:
474 79 839 (hovudnummer)

Veit du kven du vil ha tak i? Sjå kontaktinfo til dei tilsette her.

E-post:
fartoyvern@hvm.museum.no

Organisasjonsnummer:
987 927 704

Fakturadresse:
Stiftinga Hardanger og Voss museum
v/Hardanger fartøyvernsenter
PB 53, 5601 Norheimsund

faktura@hvm.museum.no