februar 2019

07feb19:0020:00Havet som spiskammer

Les meir

Om arrangementet

Den biologiske produksjonen i havet er like stort som på landjorda. Kvifor kjem då 90% av maten vår frå landjorda?

Fiskerifangsten har stagnert og overfiske er eit betydelig problem på globalt plan. Dette gjer lite håp for å kunne hente ut meir sjømat, samstundes som ein aukande befolking med aukande levestandard etterspør nettopp dette. Kan havet verte ein større matleverandør samtidig som ein ivaretar FN sine bærekraftmål? Aksnes gjer oss med dette foredraget eit innblikk i denne problemstillinga.

Dag L. Aksnes er professor ved Institutt for Biologi ved UiB og arbeider innan biologisk oseanograf med fokus på økosystem og endring i miljøforhold. Han har deltatt i fleire ulike internasjonale ekspertgrupper som har sett på havet som framtidig matprodusent.

Inngang kr 100,- (i døra)
Open kafé og museumsbutikk

Tid

(Torsdag) 19:00 - 20:00

Stad

Hardanger fartøyvernsenter

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund
Tlf: 474 79 839
E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om kva som skjer ved Hardanger fartøyvernsenter!

Opningstider

September-april:
Kl 10-14, man-fredag

Mai-august:
Kl 10-17, alle dagar

For grupper:
Ta kontakt for omvisingar o.l.

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund
Tel: +47 474 79 839
E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about the museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

September–April:
10 AM–2 PM, Monday–Friday

May–August:
10 AM–5 PM, all days

Groups:
Contact us for guided tours

X