Produkta våre

Ekte handverk

Hardanger fartøyvernsenter har for sal eit breidt utval produkt frå eigen produksjon.
Frå reiparbanen, småbåtverkstaden og smia kjem produkt hovudsakleg knytt til det maritime, men også med andre bruksmogelegheitar.

Strandebarmar / Hardangerbåt

I bygginga av desse båttypane er det brukt tradisjonelle formar, material og byggeteknikkar.

Kontaktperson: Peter Helland-Hansen
Tlf 480 62 449
E-post: peter.helland.hansen@hvm.museum.no

 

>>> Produkt- og prisliste

 

Årer og anna utstyr

Her finn du årer, keipar, hamleband og anna utstyr produsert ved småbåtverkstaden.

Kontaktperson: Peter Helland-Hansen
Tlf 480 62 449
E-post: peter.helland.hansen@hvm.museum.no

 

>>> Produkt- og prisliste

 

Tauverk

Reipslagarane våre produserer tauverk i ei rekkje ulike material og dimensjonar. Her finst noko for einkvar bruk!

Tlf 480 28 952 / 468 45 695

epost: reip@hvm.museum.no

 

 >>> Produkt- og prisliste

 

Diverse tauprodukt

Ta gjerne kontakt for informasjon om kva me kan tilby innan tauprodukt!

Tlf 480 28 952 / 468 45 695

epost: reip@hvm.museum.no

 

 >>> Produkt- og prisliste

 

Rigg

Me hjelper deg med rigg!
Kontakt oss for spørsmål om produkt eller oppdrag:

Tlf 480 28 952 / 468 45 695

epost: reip@hvm.museum.no

Ta kontakt for bestillingar

Smedprodukt

Frå smia kjem små og store produkt – finst det ikkje på lager, så kan det produserast!

Kontaktperson: Seppe Lehembre,
Tlf 984 62 607
E-post: seppe.lehembre@fartoyvern.no 

Ta kontakt for bestillingar

Oppdrag

Me tek oppdrag innan områda smie/reip/småbåt/restaurasjon/konsultasjon

Kontaktperson: Åsmund Kristiansen,
Tlf: 917 46 811
E-post: asmund.kristiansen@fartoyvern.no

 

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

20. juni-16. aug: Kl 10—15, alle dagar
17. aug-1. mai:  Kl 10—14, tys—fre

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

June 20-August 16: All days, 10 AM—3 PM
August 17-May 1: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X