Produkta våre

Ekte handverk

Hardanger fartøyvernsenter har for sal eit breidt utval produkt frå eigen produksjon.
Frå reiparbanen, småbåtverkstaden og smia kjem produkt hovudsakleg knytt til det maritime, men også med andre bruksmogelegheitar.

Strandebarmar / Hardangerbåt

I bygginga av desse båttypane er det brukt tradisjonelle formar, material og byggeteknikkar.

Kontaktperson: Peter Helland-Hansen
Tlf 480 62 449
E-post: peter.helland.hansen@hvm.museum.no

 

>>> Produkt- og prisliste

 

Årer og anna utstyr

Her finn du årer, keipar, hamleband og anna utstyr produsert ved småbåtverkstaden.

Kontaktperson: Peter Helland-Hansen
Tlf 480 62 449
E-post: peter.helland.hansen@hvm.museum.no

 

>>> Produkt- og prisliste

 

 

 

Tauverk

Reipslagarane våre produserer tauverk i ei rekkje ulike material og dimensjonar. Her finst noko for einkvar bruk!

Tlf 480 28 952 / 468 45 695
reip@hvm.museum.no

 

 >>> Produkt- og prisliste

 

 

 

Diverse tauprodukt

Ta gjerne kontakt for informasjon om kva me kan tilby innan tauprodukt!

Tlf 480 28 952 / 468 45 695
reip@hvm.museum.no

 

 >>> Produkt- og prisliste

 

Rigg

Me hjelper deg med rigg!
Kontakt oss for spørsmål om produkt eller oppdrag:

Tlf 480 28 952 / 468 45 695
reip@hvm.museum.no


>>> Produkt- og prisliste

 

 

Smedprodukt

Frå smia kjem små og store produkt – finst det ikkje på lager, så kan det produserast!

Kontaktperson: Seppe Lehembre,
Tlf 984 62 607
E-post: seppe.lehembre@fartoyvern.no 
 

Produktlister og prisar kjem snart

 

 

Oppdrag

Me tek oppdrag innan områda smie/reip/småbåt/restaurasjon/konsultasjon

Kontaktperson: Åsmund Kristiansen,
Tlf: 917 46 811
E-post: asmund.kristiansen@fartoyvern.no

 

 

 

 

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

September-april:
Kl 10-14, tys-fredag

Mai-august:
Kl 10-17, alle dagar

For grupper:
Ta kontakt for omvisingar o.l.

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

September–April:
10 AM–2 PM, Monday–Friday

May–August:
10 AM–5 PM, all days

Groups:
Contact us for guided tours

X