Hardanger fartøyvernsenter forheld seg til tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter – og har følgjande råd og smittevernstiltak i samband med arrangement og annan aktivitet: Hardanger fartøyvernsenter er i gang med smitteverntiltak på huset og held stengt på...