Ledige stillingar

Arbeida hos oss?

Når det er ledige stillingar hos oss finn du her:

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering
av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handverk, fagopplæring,
maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv
hardangerjakta Mathilde. HFS er lokalisert i Norheimsund og har omkring 35 medarbeidarar.

 

Me har ledig plass for:

LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET

Bakgrunn/ kvalifikasjonar:
• Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2), alternativt VK I/VK II frå trebåtbyggjar/snikkar/tømrar.
• Og/eller: Praksis frå desse faga eller nærliggande fag.
• Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til båt.
• Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.

Læretid vil vera avhengig av godkjend skulegang og praksis.
Løn etter avtale.
Tilsetjing august 2020 eller etter avtale.

 

Søknad med CV og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til personal@hvm.museum.no eller pr. post til
Hardanger fartøyvernsenter, PB 53, 5601 Norheimsund
innan 31.1.2020

Spørsmål i høve stillinga kan rettast til avdelingsleiar Åsmund Kristiansen,
tlf. 917 46 811.

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Nyhendebrev

Meld deg på nyhendebrevet vårt for info om kva som skjer ved Hardanger og Voss museum!

Opningstider

September-april:
Kl 10-14, tys-fredag

Mai-august:
Kl 10-17, alle dagar

For grupper:
Ta kontakt for omvisingar o.l.

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Newsletter

Subscribe to our newsletter featuring news about the museum, exhibitions, activities and more

Opening hours

September–April:
10 AM–2 PM, Monday–Friday

May–August:
10 AM–5 PM, all days

Groups:
Contact us for guided tours

X