Ledige stillingar

Formidlingsleiar

HFS har ledig fast stilling som formidlingsleiar i 100% stilling.

Formidlingsleiaren vil få allsidige oppgåver knytt til formidling av kystkultur og maritime handverk. Arbeidet vil omfatte digital formidling, arrangement- og utstillingsarbeid, utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for skulen og andre museumsfaglege oppgåver.

Vi søkjer ein allsidig og kunnskapsrik person som har relevant utdanning på hovedfagsnivå (historie, kulturfag, arkeologi ect.) helst med erfaring frå museumsformidling og/eller digital formidling. Det er viktig med gode skriftlege og munnlege framstillingsevner.

Personlege eigenskapar vil bli vektlagd.

Hardanger og Voss museum tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

Løn etter avtale.
Spørsmål om stillinga kan rettast til leiar for museumsavdelinga
Heidi Richardson, mobil 41 26 06 97

Søknad med CV og relevante vitnemål og referansar kan sendast til:
personal@hvm.museum.no
Hardanger fartøyvernsenter, Postboks 53, 5600 Norheimsund
innan 8. juni 2020

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Opningstider

20. juni-16. aug: Kl 10—15, alle dagar
17. aug-1. mai:  Kl 10—14, tys—fre

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Opening hours

June 20-August 16: All days, 10 AM—3 PM
August 17-May 1: Tues—Friday, 10 AM—2 PM

 

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X