Hardanger fartøyvernsenter har dei seinare åra satsa stort på sosiale media - og det med svært gode resultat.I Museumsnytt nr 1/2018 kan ein lesa om kvifor nesten 90 000 personar følgjer fartøyvernsenteret i den vesle bygda Norheimsund.
les mer