– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Auke i statsstøtta til museet

Hardanger og Voss museum får 12.930.000 kroner i statsstøtte neste år mot 11.195.000 i år.
I denne differansen ligg det, i tillegg til 800.000 til samarbeidsprosjektet hardingfela.no, 700.000 kroner i koronatilskot.

Dette er tilskot som går til offentleg finansierte institusjonar som fell utanfor dei andre stimuleringsordningane som er etablerte for kultursektoren i høve koronaepidemien.
Konstituert direktør i Hardanger og Voss museum, Åsmund Kristiansen, seier 700.000 kroner kjem godt med i eit år då eigeninntektene har svikta. Museet var stengt frå koronaepidemien braut ut og fram til 20. juni.
– Einaste verkemiddelet me hadde for å kutta utgifter i vår var å halda stengt og permittera.
19 personar var omfatta av permitteringar, men heldigvis i små prosentar og i kort tid. Dette gjorde at me kom oss gjennom koronaen, sjølv med nedgang i eigeninntektene, seier museumsdirektøren.

Foto ©Voss folkemuseum / Kjell Herheim:
Konst. direktør, Åsmund Kristiansen, på Mølstertunet i samband med vitjing av kulturminister Abid Raja tidlegare i år.

Opningstider

29. mai - 15. aug: Kvar dag kl. 10-16

16. aug - 28. mai: Tys-fre kl. 10-14

Kontakt

Sandvenvegen 50, 5600 Norheimsund

Tlf: 474 79 839

E-post: fartoyvern@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og YouTube

Opening hours

May 29-Aug 15: All days, 10 AM-4 PM

Aug 16- May 28: Tues-Fri 10 AM-4 PM

 

Contact

Adr: Sandvenvegen 50, Norheimsund

Tel: +47 474 79 839

E-mail: fartoyvern@hvm.museum.no

Social media

Follow us on Facebook, Instagram and YouTube

X