Rødsprit svekker hamp

Hardanger Fartøyvernsenter har testet hvilken innvirkning rødsprit har på hamp og har fått overraskende resultat. Rødsprit har ofte vært blandet i tjære som brukes til å impregnere hampetau. Ren milebrent tjære blir vanligvis brukt, men da oppvarmet for at få passende mengde inn i tauet. Rødspriten blir brukt som tynner istedenfor å varme tjæren opp.

Testen
Som utgangspunkt for vår test valgte vi ubehandlet hampegarn deretter garn behandlet med 100% rødsprit, 50/50 rødsprit og tjære, og til slutt garn med 100 % milebrent tjære. Garnene har ligget i blandingen i et døgn i en lufttett beholder og deretter hengt til tørk og lufting i 4 døgn. Garnene er tatt fra ulike spoler og har ikke mistet spenn i prosessen. 

Enkel test
Testen ble gjennomført med enkle redskaper. Den ble kvalitetssikret ved at vi sammenliknet resultatene på ubehandlet garn med tilsvarende test gjort på Veritas 2011. Resultatene vi fikk på ubehandlete garn samsvarte med resultatene fra Veritas prøvene. Vi kan få resultater vi kan lære av uten så avanserte hjelpemiddler, så lenge vi har de tunge vitenskaplige testene som kontrollreferanser.

Resultatene
Denne testen gir en god pekepinn på hva rødsprit gjør med styrken i hamp. Garn behandlet med 100% rødsprit ble redusert med 40% i styrke, mens garn behandlet med 50/50 rødsprit og tjære ble redusert hele 60%. Dette var en meget overraskende stor reduksjon i styrke. Dette resultatet tar vi til etterretning. Det viser at vi skal unngå rødsprit på hampetau. Resultatet fra denne testen er alarmerende og bruk av rødsprit på tau anbefaler vi ikke.

Testen ble utført på Hardanger fartøyvernsenter i februar 2013.

Flere bilder

  • Utstyr til vitenskapleg forsøk