Tidsskriftet Fartøyvern

Tidsskriftet Fartøyvern kjem ut kvart år. Dei fleste eldre årgangar er det råd å kjøpe frå Hardanger fartøyvernsenter. Eller du kan tinga eit abonnement ved å sende ein e-post til red(at)fartoyvern.no. Tips gjerne redaksjonen om idear til aktuelle artiklar.

Enkelte artiklar kan du laste ned under menypunktet "Artiklar".

Flere bilder