Norsk English

Yale universitet studerer småbåtverkstedet

Kate Mc Millan har fått et prestisjestipend (USA) til å følge småbåtverkstedet i et år.

Kate er en smilende jente med bachelor i arkitektur fra Yale Universitet i New Haven i Connecticut.

En av hennes professorer poengterte at dersom man virkelig vil forstå hvordan gode bygninger er bygd måtte man se til båtbygging. Hvorfor ikke, tenkte Kate og fikk ideen til å søke et stipend som ville gi henne et studieår i utlandet. Først måtte hun gjennom nåløyet på Yale og bli Yale sin kandidat til stipendet. Stipendet heter Mortimer Hays-Brandeis Traveling Fellowship. Tre studenter blir plukket ut blandt forslagene fra de forskjellige universitet i USA. Kate tror at det var båt som var utslagsgivende for at hun var en av de tre heldige som fikk stipendet. Tittelen på søknaden hennes er:

"Boat to Building: Norwegian Shipbuilding and Architectural Tectonics"
som på norsk må bli noe sånt som:
"Fra båt til byggning: Norsk skipsbygging og arkitekttonisk tetonikk". 

Tektonikk er innen arkitektur læren om behandlingen av forskjellig slags materiale til bygninger og bruksgjenstander og om bruken av det i konstruksjon og kunstnerisk utforming, (definisjonen er hentet fra Wikipedia).

Kate's far hadde vært i Oslo noen gangen i forbindelse med jobb i et oljeselskap og snakket varmt om Norge og friluftslivet her. Etter farens beskrivelser fristet Norge. Kate måtte finne et egnet båtbyggerverksted i Norge der hun kunne få ha praksisen sin. Hensikten med oppholdet er ikke å bli båtbygger, men å lære og forstå hvordan man bygger. Dette gjelder både forståelse for verktøy, materialer, teknikker og prosesser. Kate signaliserer et ønske om å forstå håndverket som ligger bak eller i byggingen av en båt. Det er denne kunnskapen hun ønsker å ta med seg inn i arkitekturen.

Det var en som tipset henne om "Peter Helland-Hansen" og at hun måtte sende ham en epost. Kontakt ble opprettet og 17.august startet Kate sitt opphold i småbåtverkstedet på Hardanger fartøyvernsenter. Kate har allerede rukket å bli en integrert del av verkstedet med sin skisseblokk og sin Ipad. Peter fryder seg over alle skissene som vokser fram.

Kate signaliserer at hun føler hun har truffet blink med å komme til Hardanger fartøyvernsenteret og nevner at det er diversiteten ved senteret som overrasket mest, og at hun liker at håndverkerne legger slik flid i detaljene. Det at fagene overlapper og utfyller hverandre trekker hun også fram som et stort pluss. Kate vil legge ut nyheter på sin blogg om oppholdet på Hardanger fartøyvernsneteret.

Å ha Kate Mc Millan som forskningskollega  er med og utvikler fartøyvernsenteret. Det setter vi pris på. At hun er en vennlig krølltopp som glir rett inn i miljøet gjør det ekstra kjekt.

 

 

Flere bilder

  • småbåtverkstaden Kate Mc Millan tegning
  • Verktøy og utsnitt Kate Mc Millan