Handverk og produkt

Strandebarmer, Håvard og Anders ror

Båtbygging

Hardanger fartøyvernsenter held i hevd og vidarefører den handlingsborne kunnskapen som er knytt til materialval, arbeidsmåtar og bruk av verktøy

Ingunn grer lin

Reipslaging

På reiparbanen ved Hardanger fartøyvernsenter kan du kjøpa handslått tau. Me har landets einaste reiparbane som er i bruk. Her vert produsert

2 dørbeslag

Smiing

Hardanger fartøyvernsenter sin skipssmed har fagbrev og fleire års erfaring i smiing til veteranskipsflåten og bygningsvernet i Noreg. Han smir alt du treng av verktøy og beslag,

Arnafjord_hudplank

Restaurering

Hardanger fartøyvernsenter har lang erfaring med restaurering av fartøy, båtar, innreiing av stålfartøy, rigging og smiing. Arbeidet skjer i

Arnafjord i ferd med å få garneringa på plass

Rådgjeving

Alt arbeid som skjer på verna eller freda fartøy må ta omsyn til fartøyet sin historie. Dokumentasjon er derfor viktig, og vil vere styrande i planlegging og gjennomføring

Utdanning i handverksfag

Hardanger fartøyvernsenter har hatt mange lærlingar i trebåtbyggjarfaget og i reipslagerfaget. Læretida er fire år. Som lærling her får du utfordrande og varierte oppgåver.