Faun - eit nasjonalt klenodium

Kring hundreårskiftet hadde mange velståande nordmenn båtliv som fritidssyssel. Smekre båtar med kvite segl var vanleg å sjå i farvatna rundt dei store byane. Kring 1915 var det ikkje uvanleg å sjå langsmale motoryachtar i lag med seglbåtane. Inspirasjonen kom frå USA og England. Norske konstruktørar, som regel skipsingeniørar, reiste gjerne utanlands for å ta vidare utdanning i faget. Med seg heim hadde dei også idear om luksusprega motorbåtar i edeltre. To slike motorbåtar ligg ved fartøyvernsenteret.

Motorcruiseren Faun

Faun vart bygd i 1916 ved Damsgaards Baatbyggeri og Motorforretning i Bergen. Denne verksemda var etablert av ingeniøren August Moldestad, som hadde studert skipsbygging i England. Båten vart bygd som lystfartøy for sonen til Christian Michelsen, Noregs første statsminister. Faun er 52 fot lang og kosta ny kr. 33.000,-.

Motoryachten Faun var heimehøyrande på Gamlehaugen fram til 1925. Etter dette var båten eigd av kjente reiarar og forretningsfolk i Bergen. I 1955 overtok BKK båten, og brukte han i samband med den store kraftutbygginga i Matrefjella. I 1993 vart båten overdradd til Hardanger Fartøyvernsenter. Våren 2005, nøyaktig 100 år etter at Christian Michelsen på fredelig vis leda nasjonen vår ut av unionen med Sverige, er Faun ferdig restaurert. Istandsetjinga tok oss fem år og kosta ca 4,3 millionar kroner.

Faun framstår no som det stasfartøyet han vart bygd som, med mahognyinnreiing, plysj og fasettslipte vindaugsglas. Det meste av utstyret og inventaret frå 1916 var intakt og vart teke i bruk då båten var ferdig oppattbygd. Det er såleis ein svært autentisk Faun me kan tilby til den som ynskjer å gjera stas på seg sjølv eller sine gjester.

Hardanger fartøyvernsenter leiger ut Faun med mannskap til fint og feststemt folk på Hardangerfjorden og i sine gamle heimfarvatn rundt Bergen. Båten eignar seg til kortare eller lengre turar, selskap og møte, og har plass til 12 passasjerar. Ta kontakt for tilbod om ei spesiell oppleving!

Faun har eit godt venelag rundt seg, med utgangspunkt i Nordåsvatnet der ho høyrte heime før. Kvar forsommar kosar venelaget seg med Faun i Bergen. Ta kontakt om du ynskjer å bli kjent med Faun og dei flotte folka rundt henne. Dei har eigen facebookside!

 

Hovuddata M/B Faun

Type: Motorcruiser
Byggjestad: Damsgaards Baatbyggeri og Motorforretning, Bergen.
Byggjeår: 1916
Kontrahert av: Skipsreiar Einar Michelsen.
Lengd over alt :...................16,19 meter (53')
Største breidd :......................3,45 meter (11' 4")
Djuptgående :...........................1,16 meter (3' 10")
Byggjemateriale: Furu på eikespant
Kallesignal: JXDF
Bruksområde: Passasjertrafikk (inntil 12 personar)


Tilskotsytarar:

BKK
UNI-fondet
Riksantikvaren
Sparebank 1 Vest
Oslo Internasjonale Sjømannshjems Fond
O. Kavli og Knut Kavli´s Almennyttige Fond
Gullfaks leiargruppe
Oslo Internasjonale Sjømannshjems Fond
Kvam herad
Hordaland Fylkeskommune

Flere bilder

  • Gamlehaugen
  • paa fjorden
  • Michelsen-gutta