Norsk English

Motorseminar på Hardanger fartøyvernsenter

Hardanger fartøyvernsenter

15.03.2014 00.00 til 16.03.2014 00.00

Tema for fjordabåtseminaret i år er eldre motorer i bruk innen fartøyvernet. Seminaret vil fokusere på istandsetting og drift samt antikvariske problemstillinger knyttet til dette.

Program lørdag:

1325: Lunsj
1400: Velkommen, åpning av seminaret
1405- 1435: Erik Småland: Motorens betydning innen fartøyvernet
1445- 1545:Sigvart Røyrvik:Arnafjord, restaurering av en motor
1545: Kaffe
1615- 1715: Jan Willy Folgerø-Holm:Veteranlaget Wichmann Wärtsilä.
1730-1830: Torstein Randa:Om semidiesler og om ferskvannskjøling
2000: Festmiddag på Sandven hotell

Program søndag:

1000: Gunnar Holmstad og John Åge Sørli, Nordnorsk fartøyvernsenter: Fartøyvernsentres rolle i motormiljøet
1100: Kaffe og lefse
1120: Sindre Nielsen: Motorhistorikk/Folgefonn
1230: Lunsj 

Foredragsholdere:

Erik Småland jobber hos Riksantikvaren i seksjon for fartøyvern og tekniske kulturminner.

Sigvart Røyrvik er pensjonert maskinsjef og har spilt en sentral rolle i restaureringen av motoren til Arnafjord

Jan- Willy Folgerø- Holm er rådgivende ingeniør og leier for Veteranlaget Wichmann Wärtsilä.

Torstein Randa er skipsmekaniker på Engøyholmen Kystkultursenter

Gunnar Holmstad er fartøyvernkonsulent på Nordnorsk Fartøyvernsenter

John Åge Sørli er mekaniker og avdelingsleder på mekanisk avdeling på Nordnorsk Fartøyvernsenter

Sindre Nilsen er maskinist og leier for Bømlo Kystlag

Praktisk informasjon

Seminaravgift kr. 1000,- pr. person. Avgiften dekker fellesutgifter til foredrag og felles måltider på Hardanger Fartøyvernsenter. Avgiften dekker ikke festmiddag og overnatting.

Innkvartering

Det er reservert 30 plasser på Sandven hotell. En må selv sørge for å bestille rom, senest 1. mars, på telefon 56552088 eller på faks 56552688. En må oppgi at en skal på seminar på Hardanger fartøyvernsenter slik at reservasjonen kan slettes.Prisen for et enkeltrom med frokost er kr. 790 pr. person . Dobbeltrom er kr.990,- (kr. 495,- pr. person).

Prisen for festmiddagen er kr. 430 pr. person for en treretters middag uten drikkevarer.

Påmelding.

Påmeldingsfristen er 1.mars. Hvis det melder seg mer enn 40 personer til seminaret vil de først påmeldte få fortrinn. Påmelding (helst på epost)/spørsmål: Karsten Mæhl telefon 4747 9828, e-post: karsten.maehl@fartoyvern.no

NB. Buss fra Bergen lørdag kl.11.55 ankomst Norheimsund kl.13.20. Retur søndag kl.13.00 eller kl. 14.50 fra Norheimsund, ankomst Bergen kl.14.25 eller 16.15