Norsk English

Kystkultur i endring

Kafeen på Hardanger fartøyvernsenter

10.04.2013 18.30 til 21.00

Onsdag 10. april Kveldssete kl 18.30: «Kystkultur i endring» foredrag v/ Jakob E. Ågotnes

 

 

 

Kl 19.30: Allsong under leiing av Olav S. Tolo

 

Jakob E. Ågotnes har vore konservator på Maihaugen med Aulestad som hovudfelt og museumsstyrar ved Hordamuseet på Stend. Han fortel og viser bilete for å visa korleis kysten og kystkulturen har endra seg.

 

Me samarbeider med Folkeakademiet om kveldssetet. Folkeakademiet vil slå eit slag for allsongen og me vonar det vert ei triveleg stund med allsong etter ein liten pause med te og kaffi.

 

Inngangspengar kr. 50, inkl te eller kaffi