Norsk English

Kveldssete

Kafèen på fartøyvernsenteret

12.09.2012 18:00 til 21:00

Maritim kveldsstund 12. september

Fri inngang. Høve til å kjøpe kaffe og enkel servering.

Meir info om program kjem seinare.