Norsk English

Årsmøte

Kari Louise kafé, på fartøyvernsenteret

26.04.2012 15.00 til 18.00

Torsdag 26. april kl 15 00

Partseigarar i Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter

(tidlegare Stiftinga Hardangerjakt av 1984)

har hatt årsmøte i kafeen på 

Hardanger Fartøyvernsenter torsdag 26. april kl. 15.00. 

Sakspapir blei delt ut på møtet eller sendt ved førespurnad. 

Info om årsmøtet kan fåast på  56553350 eller e-post

info@fartoyvern.no 

Med venleg helsing
Styret