Norsk English

Keldssete på fartøyvernsenteret

Hardanger fartøyvernsenter

11.01.2012 19.00 til 22.00

Sommarjobb på Svalbard

Onsdag 11. jan. 19.00
Arne Jostein Jensen og Morten Hesthammer fortel og viser bilete frå naturopplevingar og restaurerings- og registreringsarbeid i 2011.

Onsdag 8. februar 19.00
"Vår maritime kulturarv" film og forteljing v/ Eilert Munch Lund, Sjøfartsfilm AS.

Kaffi, te og noko attåt i kafeen.

Alle er velkomne.

Kveldsseta er støtta av Folkeakademiet i Kvam