Norsk English

Sommarsesongen

Me har ope kvar dag kl 10 til kl 17 fram til 2. september.
Ny utstilling i år: «Tett på kystkvardagen», maritime bilete av Anders P. Wallevik

Utstillingar om Båtbygging i Hardanger, reipslaging og HSD si historie. 

Filmane om Nordlandsfarten, Kvinna ved havet og Då sjøen var vegen. 

Opne verkstadar med handverkarar i arbeid: Småbåtverkstad, smie, reiparbane og fartøyrestaurering.

Aktivitetsløype og verkstadar for born, utleige av robåtar.

Nybaka kaker og lokal mat i kafeen. 

Omvising kvar heile time eller gå på eiga hand og opplev miljøet med tradisjonelle småbåtar frå Hardanger, tradisjonsrike fartøy i hamna: M/F Folgefonn 1, M/Y Faun, M/K Arnafjord og andre fartøy og båtar.

Billettprisar

Tilbod til gjestane våre.