Nyhende

Størst på Facebook

Hardanger fartøyvernsenter har dei seinare åra satsa stort på sosiale media - og det med svært gode resultat.

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Klart Hardanger fartøyvernsenter er Miljøfyrtårn!
Fartøyvernsenter i Norheimsund vart nyleg resertifisert for dette.

Fagprøve

I 2017 er det fire lærlingar ved Hardanger fartøyvernsenter som skal ta fagprøve som trebåtbyggjar. Mads Dragsund var fyrstemann ut.

Tett på

Gravemaskinane har starta opp den nye storsatsinga til Hardanger fartøyvernsenteret, som er steg to av "Tett på" prosjektet.  Sjøhuset skal verta nytt og hensiktsmessig

Fartøyvernblogg

Ny blogg om fartøyvern og prosjekt finn du no under fartoyvern.com.

Etter

Nye storprosjekt til HFS

Hardanger fartøyvernsenter har fått to nye oppdrag, begge ledd i store satsingar i museumbransjen. Restaurering av hardangerjakta og ekspedisjonsskipet Gjøa og nordlandsjekta

HVm kjøper ICA

Kvam herad og Hardanger og Voss museum (HVM) gjorde fredag 20. november avtale om at museet kjøper ICA-tomta i Norheimsund til utviklingsareal for Hardanger fartøyvernsenter.

Kinck på Mathilde

Merethe Gauden har fått kick på Kinck og no er ho klar for å begeistra både nybyrjarar og Kinck-kjennarar om bord i S/J Mathilde. Kinck sine

Hardanger trebåtfestival

Årets høydepunkt på fartøyvernsenteret er utan tvil Hardanger trebåtfestival! Vi er klare til gje folk ei god oppleving og maritimt liv og historie her på fartøyvernsenteret. Maritime

Årsmelding 2014

Årsmeldinga for føregåande år i Hardanger og Voss museum er no tilgjengeleg.  

Kopibygg av bankskøyte i Ålesund

Nybygging av større trefartøy er ikkje daglegdags. Ein historisk kopi av eit havfiskefartøy frå Sunnmøre er no i gang på oppdrag fra Stiftelsen Kjell Holm og Sunnmøre Museum

"Strandebarmaren" vekkjer oppsikt

Storsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter si museumsavdeling gjennom fleire år vekkjer oppsikt rundt om. Det fortener bok- og båtbyggjar Peter Helland-Hansen.

Strandebarmaren

Den 30. oktober kl 18 var det bokslepp i kafeen på Hardanger fartøyvernsenter. Forfatteren Peter Helland-Hansen auste av sin kunnskap og fiska opp smakebitar frå boka. Det var

Sarah Sjøgren er den fjerde reipslagaren som tek fagprøve ved Hardanger fartøyvernsenter.

Hardanger fartøyvernsenter legg stor vekt på opplæring av nye fagfolk innan dei maritime handverka. Gleda var difor stor når Sarah Sjøgren, som den fjerde i rekka av reipslagarar,

Kulturelle spaserstokken (1)

No på nyåret dreg Hardanger fartøyvernsenter på turne og viser biletspelet «Då sjøen var vegen» til eldre på institusjon  i Os, Fusa, Samnanger  og Kvam. Dette er resultat av

Leirskuletokt med Mathilde

Vi har ledige veker/dagar! Å segle ei veke med ei flott historisk skute som Mathilde er eit leirskuleopphald av dei sjeldne. Ei heil veke

Hordaland fylke løyver 1,9 millioner

Gleda var stor i Hardanger og Voss museum då Hordaland fylkeskommune meldte at dei løyver 1,9 millionar kroner til å bygge om sjøhuset

Fagprøve på Hardanger fartøyvernsenter

Jørgen Myhr er ferdig med læretida si på fartøyvernsenteret. Vi gratulerer. I tilegg til skandekket på "Gå På", lagde Jørgen eit årepar til ein færing.

Leirskule på Mathilde

No myldrar det av ivrige skuleelevar om bord på Mathilde.

Nordisk gaffelriggseminar

Hardanger fartøyvernsenter inviterer med dette til seminar, der gaffelriggen er tema. Seminaret skal være et nordisk forum for håndverkere, seilskipsfolk, folk i kystlag

Slår tau i kraftige dimensjonar på reiperbana i Chatham

Når reipslager Ingunn Undrum og lærling Sahra Sjøgren slår kraftige 66 mm så drar dei til Chatham Historic Shipyard.

"Sørlandsseilas med Mathilde"

Anne Wirsching frå NRK Sørlandet var med på eit tokt sommaren 2012 på Sørlandet. Det vart det ein dokumentar av.

Programmet kan sjåast på nettet. "Sørlandsseilas

Samarbeidsprosjekt med Polen

Gleda ved Hardanger og Voss museum var stor då me nyleg fekk beskjed om at samarbeidsprosjektet mellom Riksantikvaren i Noreg, Polish Maritime

Kunst av tau. Tau av kunst

Kunst av tau skal binda saman Palestina og Hardanger.

Frå 2. - 12. mai er Hardanger fartøyvernsenter åstaden for ein stor kunst-

Det skjer på fartøyvernavdelinga

Fleire prosjekt er på gang i det nye året. Nokre er ferdige, andre i avslutningsfasen og "Gå På", eit stort prosjekt, er nett kome skikkelig i gang. 

Reipslagning og den kulturelle skulesekken

Hardanger fartøyvernsenter og Den kulturelle skulesekken i Kvam tilbyr den pedagogiske opplevinga "Kan det bli tau av dette da?" på reiparbanen

Ungdomsavdelingen ved Hardanger fartøyvernsenter vert lagt ned

Styret i Hardanger og Voss museum har sett seg nøydt til å avvikla barnevernsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter. Styret gjorde fylgjande vedtak i møte 3.12.12:

Gå På til fartøyvernsenteret

Avtalen med Bømmelfjord A/S om reparasjons- og innreiingsarbeid på M/S Gå På er eit stort og viktig oppdrag for oss.

Norge rundt blei sendt frå fartøyvernsenteret 7.9

På fredag 7. september kl 19 40 hadde Norge rundt base på fartøyvernsenteret.

Hardanger fartøyvernsenter, avdeling Istambul

Hardanger fartøyvernsenter har hatt mange uteoppdrag i Norge gjennom åra. Vi har jobba på fartøy i fjellvatn, på Mjøsa og langs heile kysten, men vi har aldri hatt restaureringsjobbar

Nytt biletspel: Fjordens liv

Sesongavslutning med filmen Fjordens liv, sundag 2. september kl 17.00

Bli med på ei reise ned i Hardangerfjorden, ned til ei verd me har visst lite

Program under Hardanger trebåtfestival

Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund er del av trebåtfestivalen 22. til 24 juni. Vi tek imot alle festivalgjester frå kl 10 - 17 kvar

Storestengestag til Ostindiafareren "Goteborg"

Våre repslagere har vore i Sverige og slått kabel på 59 mm til Ostindiafareren "Goteborg".

Arbeidet startar opp på Gjøa

Ein av våre store nasjonale maritime symbol skal få ei vøle.

Storfint besøk

Den danske fullriggaren Georg Stage kom laurdag og vart liggande til måndag. Opent skip frå kl 15 til 17 både laurdag og sundag.

M/S Sandnes kom laurdag og blei

Sommarsesongen

Me har ope kvar dag kl 10 til kl 17 fram til 2. september.
Ny utstilling i år: «Tett på kystkvardagen», maritime bilete av Anders P.

Det er vår

Nå har tjærelukta vært sterk sidan før påske. Åttæringen er sjøsett og har allereie gledd dei fyrste roarane.

Vårjobbane på fartøyvernsenteret

Gutta på verftsavdelinga har nok å hengje fingrane i.

Forma i tre

Den kulturelle skulesekken for 2. årssteg

Museumstokt Mathilde vår 2012

Museumstoktet mars/ april 2012 har segling med Mathilde som tema. Vår gode skipper gjennom mange år, Audun Apelseth, har regien på det heile. Det vert kjekt.

Seglingsplanen

M/S Bilfergen er freda

Bilfergen som er bygd i Hardanger i Ølve og restaurert ved Hardanger fartøyvernsenter er no freda.

Tau til draken Harald Hårfagre

Tauet til "Harald Hårfagre" tek form. Det er kraftige saker.

Du kan segle Mathilde til Risør trebåtfestival

Vi kastar loss i Kristiansand måndag 30.7 kl 11 og legg til i Risør fredag 3.8 ca kl 16

Testroing av den andre sognefæringen som er bygd for Indre Sogn Kystlag

Den andre sognefæringen til Indre Sogn kystlag blei rodd sjarmøretappen rundt Sandvenholmen i strålende vintervær.

Siste etappe av Strandvegen tek form

Strandvegen frå Hardanger fartøyvernsenter og inn til Grova, sentrum i Norheimsund, er i arbeid igjen. No er det att nokre hundre meter i

Overtaking av ICA tomten vedteke av Kvam heradstyre

Kvam heradstyre har vedteke å løyse ut ICA tomten.

Reipslagerfaget, eit eige fag

Kunnskapsdepartementet har vedteke at reipslagerfaget skal etablerast som nytt lærefag. Bakgrunnen for vedtaket er ein søknad frå Hardanger fartøyvernsenter.

Stilling ledig

Me søkjer etter lærling i trebåtbyggjarfaget

NRK på vitjing

Godkjenning av reipslagerfaget vekkjer oppsikt.

Ny fartøyvernkonsulent

Vi gler oss til å ta imot John Walsted som ny fartøyvernkonsulent.

Magasinet Fartøyvern

Årets utgave av magasinet er klart. Nå trenger en ikke å bruke energi på hva en skal gi fartøyinteresserte i Norden i gave.

Inntil nettbutikken vår er oppe og

Småbåt reiser til Normandie

Hordaland er venskapsfylke med Basse Normandie i Frankrike. Det resulterer mellom anna i ei stor vandreutstilling om bruk av tre i konstruksjonar. Utstillinga vart opna 5. november.

Shantitokt

Sjantisongar Håkon Vatle kjem med ein kulturell skulesekk full av song og forteljingar på toktet med "Mathilde" i Øygarden, Sund og Fjell i oktober og november.

 

Seglingsplanen 2012 er klar

Mathilde vendar nesa sørover. Me håpar at me får sjå lettkledde om bord i 2012. I 2011 var det meir vottar og lue som var i vinden enn bikinioverdelar.

Bilde frå to av Mathildetokta i sommar

Takk til Signe Holst-Larsen og Karen Bugge for fine bilde. Så er det berre å nyte inntrykka og drøyme seg vidare til neste sommar og nye segletapper med Mathilde.

Tau til Barcode 6 ferdig

Alt tauverk til riggen til Barcode seks kopien er no ferdig slått på bana i Hardanger av reipslager Ingunn Undrum og lærling Sahra Sjøgren

Miljøfyrtårn, overrekking av sertifikat

Fredag 26. august overrekte ordførar i Kvam Astrid Farestveit Selsvold det synlege provet på at Hardanger fartøyvernsenter er som ein del

Maritimt verktøyseminar

Det vert maritimt verktøyseminar 21. - 23. november på Hardanger fartøyvernsenter. Tema vert måleverktøy, målemetodar og oppmerking i båt- og fartøybygging. 

Buføring av geiter

Norheimsund barnehage har ein maritim profil og det fører til eit fruktbart og kjekt samarbeid med Hardanger fartøyvernsenter.

Kom om bord i den freda ferja Folgefonn 1

Den freda ferja Folgefonn 1 er ein ny attraksjon ved Hardanger fartøyvernsenter. Ho er eit museumsfartøy og skal restaurerast over fleire år. Ferja er open for publikum,

D/S Hestmanden utan tak

Etter mange års istandsettingsarbeid ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter har taket over lastedampskipet Hestmanden blitt fjerna. Frå å ha vore eit skipsvrak er det no

Stilling ledig: Miljøterapeut

Hardanger fartøyvernsenter har ledig to 100 % stillingar: ein fast stilling og eitt års vikariat med muligheit for fast tilsetting.

M/B Stangfjord under arbeid igjen

M/B Stangfjord vert sett i stand ved Hardanger fartøyvernsenter. Arbeidet er i gang igjen etter eit opphald sidan før jul.

Hardanger trebåtfestival

Hardanger trebåtfestival er den årlege storsatsinga ved Hardanger fartøyvernsenter.
Festivalbillett kr 100 dekkar også inngang ved fartøyvernsenteret.


Sjørøvertokt på nettet

Lørdag 18. juni under Hardanger trebåtfestival i Norheimsund seiler Mathilde tre sjørøvertokt. De har i alle år vært veldig populære og alle tokt har vært utsolgte i mange

Bollefest på Folgefonn I

Bollefest på brua til Folgefonn er kjekt!

Folgefonn I blei freda under sesongopninga av fartøyvernsenteret

Alexander Ytteborg, sjef for Seksjon for fartøy og tekniske kulturminne hos Riksantikvaren, markerte at M/F Folgefonn 1 vart freda under sesongopninga ved Hardanger

Leirskulesesongen er igang

Skipper Audun Apelseth, bestmann Michael Riley, kokk Wenche Liseth og leirskulelærar Saskia Trägner er igang med sesongen. Uranienborg skule var ein kjekk gjeng å starta med,

Sesongopning

Velkomen til sesongopning. Me feirar at M/F Folgefonn 1 vert teke i bruk som museumsfartøy ved Hardanger fartøyvernsenter.

Søker fartøyvernkonsulent

Verftformann Morten Hesthammar, Ove Losnegård, fartøyvernkonsulent Karsten Mæhl, Aksel Bjelke og leiar for fartøyvernavdelinga Åsmund Kirstiansen i fagleg samarbeid.

Folgefonn er heime att

2. påskedag kom endeleg veteranbåten "Folgefonn I" inn til si nye heimehamn på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. Eit seks år langt heimføringsprosjekt frå ide

Museumstoktet til Mathilde

I samband med jubileet til Hardanger folkemuseum vil Hardanger fartøyvernsenter fortelja om jaktefart og skipsbyggingshistorie. Museumstokt

Mathilde på sjøen att etter ein vinter på slippen

Mathilde er etter ein vinter på land igjen sjøsett frå slippen i Norheimsund. Kjølsvin er skiftet og noko hudplank på styrbord låring, ved

Styrkeprøve av selskinnsreip

Reipslager Ingunn Undrum har samarbeidt med fleire før ho no reiste til Sintef i Trondheim for å styrketeste selskinnreip.

Kysten artikkel om Arnafjord

Fartøyvernkonsulent Åsmund Kristiansen har skrevet ein artikkel i fagtidskriftet Kysten om agentbåten M/S Arnafjord.

Handverkskurs under Hardanger båtfestival

Kursa blir haldne same veka mellom 14. og 18. juni og er delvis overlappande. HFS serverer felles lunsj til alle kursdeltakarane.

Alle

Olav Thon på tur med Faun

Olav Thon satsar i Norheimsund og har kjøpt Sandven hotel.