Prosjektleiar/fartøyvernkonsulent

100 % fast stilling. Allsidig og spennande stilling som prosjektleiar/fartøyvernkonsulent for restaurering av verna fartøy og skip. Stillinga vil innebere prosjektleiing, rådgjeving og dokumentasjon i samband med antikvarisk istandsetting, synfaringar, tilstandsvurderingar, kompetansebygging, formidling m.m.

Den ideelle kandidaten har:
•    teknisk utdanning og/eller kulturvernfaglig utdanning
•    erfaring med prosjektleiing
•    relevant maritim praksis
•    interesse for historiske fartøy og maritim kulturhistorie
Dokumentert relevant realkompetanse kan kvalifisera til stillinga.
Stillinga inneber noko reiseverksemd.
Personlige eigenskapar: Vi ønskjer oss ein engasjert og omgjengeleg medarbeidar som arbeider effektivt med fleire parallelle prosjekt, og med god evne til å tenke langsiktig. Vi legg vekt på høg fagleg kvalitet, positiv innstilling til intern og ekstern rådgjeving, samt god skriftleg og munnleg formuleringsevne.

Vi tilbyr:
•    Eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.
•    Gode moglegheiter for fagleg utvikling
•    Pensjonsordning
•    Hardanger og Voss museum er IA-verksemd


Hardanger og Voss museum er opptekne av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke.
Opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til avdelingsleiar ved Fartøyvernavdelinga, Åsmund Kristiansen, tlf 91 74 68 11.
Send søknad til Hardanger fartøyvernsenter, pb. 53, 5601 Norheimsund, eller på e-post til personal@hvm.museum.no innan 14. desember 2018.

Flere bilder

  • Stord ved kai på HFS
  • Gaa Paa - Skifting av spant er igang