Ledige stillingar

Hardanger fartøyvernsenter er ein stor og aktiv arbeidsplass i Kvam, med mange handverkarar i arbeid. Mange av oss har vore her i mange år. Det er spannande å sjå kven me får med på laget no! Det er i alle fall ein kjekk arbeidsplass, med mange flotte kollegar.

For å sjå kva for stillingar som er ledige nett no sjå menyen til venstre. 

Om du har kvalifikasjonar du meiner Hardanger fartøyvernsenter bør vera klar over ta kontakt på